Kesäkuun 2020 uutiskirje

”Eilisen vaikeus on huomisen viisaus.”

 Hyvät Yrittäjät – tehdään rytinällä digiloikka ja rakennetaan ”Uusi Normaali”

Julkisuudessa on paljon puhuttu uudesta normaalista. Täällä kehittämisyhtiössä me uskomme uuteen normaaliin niin paljon, että tulemme tekemään parhaamme, jotta löydämme uudesta normaalista sellaisia asioita, jotka parantavat kilpailukykyämme, edistävät seutukuntamme vetovoimatekijöitä, asioita, jotka tekevät meistä tunnettuja. Me näemme asian niin, että meillä on suuri mahdollisuus olla uuden normaalin edellä kävijöitä.

Uuteen normaaliin liittyy myös digiloikka, jota olemme jo ottaneet ja yhä pidempään loikkaan on mahdollisuus. Keurusseudun verkkomarkkinat ovat yksi osoitus tästä. Meistä kukaan ei kuitenkaan voi tehdä oikeastaan mitään täysin yksin. Siksi on tärkeätä, että me jokainen osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan aktiivisesti uuden normaalin rakentamiseen. Tässä meidän työkalumme asialle on ”Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla” -hanke. Hanke toimii ikään kuin katalyyttina – panee vauhtia asioihin. Asiat kuitenkin mahdollistuvat – arvoisat yrittäjät – vain teidän kauttanne!

Tämäkin uutiskirje on vahvasti koronavirusepidemiaan painottuva. Pyrimme ensinnäkin vielä kertaalleen antamaan teille mahdollisimman kattavan informaation siitä, mitä kaikkea mahdollisuuksia teidän tukemiseksenne on tällä hetkellä olemassa. Toiseksi annamme sen tiedon, joka meillä on käytettävissämme tällä hetkellä valmisteluissa olevista tukimuodoista. Perehtykää näihin huolella ja ottakaa epäröimättä yhteyttä meihin, kun tunnette apua tarvitsevanne. Me haluamme auttaa!

Haluan tässä yhteydessä toivottaa myös kaikille koulunsa päättäneille nuorille oikein hyvää kesää. Erityisesti toivotan tsemppiä niille, jotka nyt kevään päätteeksi valmistuivat. Omaa tulevaisuuttanne voitte miettiä muun muassa japanilaisen hyvän elämän ”opin” kautta. Mieti: 1. Mitä rakastan, 2. Missä olen hyvä; 3. Mitä maailma tarvitsee ja 4. Mistä minulle ollaan valmiita maksamaan – yksi ajatuspolku henkilökohtaiseen kestävään kehitykseen!

Hyvää kesää kaikille!

”Elämä on kestävyyslaji” – jaksamista jokaiselle

t. Jukka K

Huom – kirjeessä olevat ehdottoman tärkeät asiat

 1. Tukimahdollisuudet – tulossa olevat ja voimassaolevat
 2. Tukien raportointi ja maksatus – yrittäjän velvollisuudet
 3. Tietoisku talouden tasapainottamiseen – ilmainen koulutus etänä

viiva_mv

KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY:N TOIMINTA POIKKEUSOLOJEN AIKANA

 1. Kehittämisyhtiö on yrittäjien tukena parhaan kykynsä mukaisesti aina – niin myös nyt!
 2. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, missä tahansa asiassa – emme varmasti tiedä kaikkia vastauksia, mutta autamme niiden löytämisessä
 3. Me työskentelemme seuraavien periaatteiden mukaisesti
  • Vakituinen henkilöstö
  • Yritysneuvoja Leila Piippa (puhelin 0400 – 314 190, sp leila.piippa@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava
  • Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta (puhelin 041 – 544 2193, sp ritva.pohjoisvirta@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava
  • Toimitusjohtaja Jukka Kentala (puhelin 045 – 133 8586, sp jukka.kentala@keulink.fi), pääsääntöisesti toimistolla
  • Hankehenkilöstö
  • Ilman muuta aktivointihanke Reijo Himanen (puhelin 040 – 542 5742, sp reijo.himanen@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava
  • Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS -hanke) Sari Saarinen (040 – 647 5610, sp sari.saarinen@keulink.fi) pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset sovitaan erikseen
  • Kesälomat
  • Pidämme vaihtelevasti kesälomia 22.6 – 2.8.2020 välisenä aikana – palvelutoiminta ei kesän ajaksi keskeydy

viiva_mv

YRITTÄJÄT – TÄSSÄ TIETOA TUKIMAHDOLLISUUKSISTA KORONAEPIDEMIAN VUOKSI – tietoa tulevista uusista ja kertauksena jo olemassaolevat tuet

Edelleen ensimmäiseksi – älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä!

Tulossa olevat uudet tuet – näiden osalta tiedotetaan lisää heti, kun ne virallistetaan

1. Kustannustuki

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Jatkovalmistelussa määritellään, kuinka paljon liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä.

Tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta. Kustannustukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmasta hakumenettelystä mahdollisimman pian.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia.

Saatu kustannustuki vaikuttaa yrityksen vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin. Tuen piirissä ovat myös yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kustannustuki ei koske valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin oman pääoman ehtoisen koronarahoituksen piirissä olevia yrityksiä eikä pankki- ja vakuutustoimialan yrityksiä.

2. Ravitsemisyrityksille tuki

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon.

Uudelleentyöllistämisen tuki:

 • Tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen.
 • Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yrityksen maksama palkkasumma työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta on yhteensä vähintään 2 500 euroa.
 • Tukea myönnetään enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua. Tukea voidaan myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä.
 • Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voivat vaikuttaa lopulliseen tuen määrään.
 • Tuki myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta:

 • Hyvitetään kohtuullisesti rajoituslain vaikutuksia ravitsemisyrityksen mahdollisuuksiin hoitaa joustamattomia juoksevia kustannuksia.
 • Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvityksen määrä määräytyy yrityksen myynnin muutoksesta yksittäisenä kuukautena: vain muutoksen mukainen osuus joustamattomista juoksevista kustannuksista hyvitetään. Kohtuullisena hyvityksenä pidetään 15 %.
 • Hyvityksellä ei kompensoida myynnin laskua, jota hyödynnetään laskennallisesti hyvityksen määrittelyssä. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa.
 • Yrityksille, joilla tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.
 • Hyvityksen määrästä vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan perustuvat tuet.
 • Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Osalle yrityksiä, kuten muita tukia hakeneille yrityksille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Tuen myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus.
 • Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti.

Voimassa olevat tuet

1. Maa- ja metsätalousministeriön väliaikaiset koronatuet 

A. Maaseutuyritysten väliaikainen tuki 
Tuki on tarkoitettu

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan, jota harjoitetaan maatilan y-tunnuksen alla
 • sekä alle 10 henkilöä työllistäville elintarvikealan yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät

maataloustuotteita.

Lisätiedot: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-
aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Usein kysytyt kysymykset: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-
talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-maaseudun-yritysten-valiaikaisesta-tuesta/

B. Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki 
Tuki on tarkoitettu

 • alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi
  erikoistuneet maatilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt kriisin vuoksi.

Lisätiedot: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian- aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

Usein kysytyt kysymykset: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin- talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/kysymyksia-ja-vastauksia-alkutuotannon-valiaikaisesta-tuesta/

Tukea haetaan sähköisen verkkopalvelun kautta Hyrrä-järjestelmässä.

 • Hakemuksen täyttämiseen ja tarvittaviin tietoihin on hyvä ohjevideo, kannattaa siis katsoa se aluksi

https://www.youtube.com/watch?v=HWpsyVMYR0o (8 min.)

Molempien tukien osalta tulee kiinnittää huomiota erityisesti kustannusten erittelyyn,
verkkosivuilta löytyvät hyvät ohjeet.

 • Valtakunnallinen ELY-keskuksen neuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9-15,
  numerossa 0295 024 800
 • Sähköisten järjestelmien ja suomi.fi valtuuksien käytössä neuvoo Yritys-Suomi puhelinpalvelu,
  numerossa 0295 020 500

Lisätietoja tuesta ja hakemisesta löydät näistä linkeistä: 

Ruokaviraston koronarahoitus-sivu: https://www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus

ELY-keskuksen koronarahoitus-sivut: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten- alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

C. Kalatalouden väliaikainen tuki 

Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille  kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä  kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille,
joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Lisätietoja tuen määrästä ja käyttötarkoituksesta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalouden-
valiaikainen-tuki

Tukea haetaan Keha-keskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (huom. ei Hyrrässä)
https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/kalatalouden-kriisituen-maksatus/

Käytännön apua saa kalatalouden toimintaryhmän yhteyshenkilöiltä https://merijakalatalous.fi/meri-ja-
kalatalousrahasto/kalatalouden-paikalliset-toimintaryhmat/   

Keski-Suomi: Janne Ruokolainen, p. 044 712 4209

Neuvoja myös: 

 • Valtakunnallinen ELY-keskuksen neuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9-15, numerossa 0295 024 800
 • Sähköisten järjestelmien käytössä neuvoo Yritys-Suomi puhelinpalvelu, numerossa 0295 020 500

Lisätietoja: 

https://merijakalatalous.fi/

Usein kysytyt kysymykset: https://merijakalatalous.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronaviruksen- vaikutuksesta-kalatalouteen/ 

2. ELY -keskuksen tuki yrityksille / Rahoitus tarkoitettu yrityksille, jossa yrittäjän lisäksi työskentelee 1 – 5 henkilöä / lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

3. Business Finlandin tuki yrityksille / Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

4. Yksinyrittäjätuki

TÄRKEÄ: Yksinyrittäjän tuen hakeminen omalta kunnalta

Yksinyrittäjätuesta pari asiaa

 • Tukea voi saada myös eläkkeellä oleva yksinyrittäjä – tuki on nimenomaan tarkoitettu yrityksen tukemiseen ja tärkeätä on, että yksikään kannattava yritystoiminta ei loppuisi koronaepidemian vaikutuksesta
 • Liittäkää aina verovelkatodistus mukaan hakemukseen – myös silloin, vaikka verovelkaa ei olisikaan.

viiva_mv

HUOM!!! – erittäin tärkeää ELY-keskuksen tai Business Finlandin tuen saaneille – muista raportointi ja maksatusasiat

Yrityksen kehittämisavustus Korona häiriöissä_maksatushakemus_tilanneanalyysi_fi_20200511

Yrityksen kehittämisavustus Korona häiriöissä_maksatushakemus_kehittämistoimenpide_fi_20200511

viiva_mv

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 30.6. asti. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

KELA:n ohjeet, katso linkki  / avautuu

viiva_mv

Muita tärkeitä linkkejä yrittäjälle koronaepidemiaan liittyen

Työ- ja elinkeinoministeriön koronavirussivusto / avautuu

Suomen Uusyrityskeskuksen jatkuvasti päivittyvä sivu / avautuu

Keski-Suomen Yrittäjät, kaikki koronasta yrittäjälle / avautuu

Keski-Suomen matkailu, korona-asiaa  / avautuu

viiva_mv

Tarjolla ilmainen koulutus – osallistu etänä!!

viiva_mv

Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) -hanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy on saanut Keski-Suomen liitolta hankerahoitusta Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) -hankkeeseen, joka osaltaan pyrkii Keuruun ja Multian alueen koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hankkeen tiivistetty sisältö: Hankkeen avulla autetaan Keuruun ja Multian yrityksiä kriisistä nousemiseen. Lisäksi tuetaan pienten alle 5 henkilöä työllistävien yritysten yrittäjien jaksamista. Hankkeen avulla luodaan yritysten palveluiden ja tuotteiden myymisen uusia tapoja, kuten esimerkiksi verkkokaupparatkaisuja. Lisäksi tavoitteena on löytää kolmelle yritykselle jatkaja. Toimenpiteisiin tulee osallistumaan vähintään 30 yritystä. Hankkeen tuotoksena syntyy Yritysten Kasvun portaat -toimintastrategia, joka jää Keulinkin käyttöön hankkeen päätyttyä. Toimintastrategia laaditaan yhdessä mm Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n ja Witas Oy:n kanssa.

Hankkeen ostopalveluja käytetään verkkokaupan rakentamiseksi 5000 euroa. Hankkeen kustannuksella tuetaan pienten yritysten jaksamista.

Hankkeelle on valittu projektipäälliköksi Sari Saarinen, joka aloittaa tehtävässään 4.5.2020.

Hankkeella on myös ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: Keski-Suomen liiton edustaja (rahoittaja), Multian kunnan ja Keuruun kaupungin edustaja, Keulink Oy:n tj Jukka Kentala, Keulinkin hallituksen edustajana pj Hannu Nuoranne, hankkeeseen osallistuvien yritysten edustaja sekä hankkeen hallinnoijana suunnittelija Ritva Pohjoisvirta.

Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Projektipäällikön yhteystiedot: sari.saarinen@keulink.fi  Puh. 040-647 5610

viiva_mv

Hei keskisuomalainen sotehy-alan yrittäjä!

 Oletko miettinyt etäpalvelujen ja etäohjauksen tarjoamista koronatilanteessa? Tai miettinyt tapoja, miten voisit kohdata asiakkaan etänä verkon välityksellä? Oletko itse käyttänyt esim. lääkärin etävastaanottoa? Kerro meille, mitä tietoa ja teknistä apua tarvitsisit juuri nyt, niin muokkaamme Digiklinikan sisältöä sen pohjalta. Voit kertoa mieltä askarruttavat aiheet vastaamalla tähän sähköpostiin tai kirjoittamalla kysymykset ilmoittautumislomakkeelle.

DIGIKLINIKKA KESKI-SUOMEN SOTEHY-ALAN YRITTÄJILLE TI 9.6.2020 KLO 17-19 ETÄYHTEYDELLÄ

 Ilmoittaudu mukaan: https://webropol.com/s/digiklinikka

Tarkempi ohjelma ja liittymislinkki julkaistaan lähempänä klinikan ajankohtaa. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Klinikan sisältö:

 • tarkoituksenmukaisen ja monipuolisen teknologian hyödyntäminen esim. osallistaminen, videot, kuvat ym.
 • miten etänä ohjataan asiakkaita?
 • digitaalisia pedagogisia ratkaisuja ja keinoja?
 • etäpalveluja ja etäkuntoutusta tarjoavien yrittäjien kokemuksia
 • vinkkejä etäohjaukseen

Tästä linkistä löytyy lisätietoja esim. KELAn linjauksista etäkuntoutuksen suhteen:

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ohjeita-palveluntuottajille-etakuntoutus#milloin-voin-toteuttaa-etakuntoutust-1

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan etäpalveluista ja etäkuntoutuksesta etäyhteydellä!

Lisätietoja: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/hyvaa-yhdessa/kehittamisklinikat/

Merja Kurunsaari, Projektipäällikkö, HYVI T&K, Research and Development, Hyvinvointi, School of Health and Social Studies, 0400 989 466, etunimi.sukunimi@jamk.fi 

viiva_mv

Metalli- sekä elektroniikka- ja muovialan yritykset – Tutustukaa

Tämän palvelun kautta on mahdollisuus saada laajaa näkyvyyttä!

 

viiva_mv

HUOM! Kilpailuetua muotoilusta -inspiraatiotapahtuma 9.6.2020 – ilmoittaudu mukaan rohkeasti

Tapahtuma löytyy myös Facebookista: https://www.facebook.com/events/933477777117184/

viiva_mv

Työharjoitteluun paikka!!

Multialla Kahvila Savanni kaipaa pikaisesti reipasta henkilöä. Tarjolla työharjoittelumahdollisuus.

Ota yhteyttä Marja Huovinen, puh 045 – 898 5725

viiva_mv

Nuorten kesätyökampanja 2020

Hyvä keuruulaisen yrityksen, yhdistyksen, seurakunnan tai säätiön edustaja!

Kesä ja mahdollisuus nuorten työllistämiseen lähestyvät. Tänä vuonna kesätyökampanja on uudistunut. Kesätyöllistämiseen varatun määrärahan puitteissa Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut tukee keu­ruu­lais­ten vv. 1998 – 2005 syntyneiden nuorten työl­lis­ty­mis­tä 1.5. – 31.8.2020 kesätyötukisetelillä.  Ke­sä­työ­tu­ki­se­te­lit ovat käytössä yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin ja seu­ra­kun­tiin.

Kun työllistät nuoren vähintään kahdeksi viikoksi, voit hakea kesätyötukea nuoren palkkakuluihin. Kesätyötuen hakulomake ja kesätyön tarkemmat tukiehdot löytyvät oheisina liitteinä ja ovat tulostettavissa myös Keuruun kaupungin nettisivuilta kohdasta Ajankohtaista -> Nuorten kesätyö.

Tuki tulee hakea 30.6.2020 mennessä ja lomake palauttaa:

Työllisyyspalvelut/ postilaatikko eCenter, Keskusaukio 3 B, Keuruu TAI

 1. Keuruun kaupunki/työllisyyspalvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu

Tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen päättymisen jälkeen työllisyyspalveluille osoitettua laskua ja palkkalaskelman kopiota vastaan.  Nuoren kesätyötuki on laskutettava työllisyyspalveluilta viimeistään 30.10.2020.

Tukisetelien arvo:               15-17-vuo­ti­ail­la nuorilla 200 €/hlö
18-22 -vuo­tiail­la nuorilla 250 €/hlö

Työsuhteen ehdot:

 • Kesätyösetelillä työllistettäessä työ on suoritettava kolmen perättäisen viikon aikana ja työtunteja tulee olla vähintään 60 h.
 • Palkkaus työehtosopimuksen mu­kai­sel­la palkalla. Mikäli alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, tulee palkan kuitenkin olla vähintään 350 € sisältäen lomakorvauksen.
 • Lisää tietoa palkkauksesta löydät Verohallinnon sivulta www.palkka.fi .

Nuorella on mahdollisuus työllistyä Keuruulla useampaan työ­suh­tee­seen saman kesän aikana. Kukin nuori on kuitenkin oikeutettu vain yhteen tukiseteliin/kesä. Kesätyötukiseteli ei poissulje mah­dol­li­suut­ta työllistyä lisäksi Keuruun kaupungin kesätyössä tai val­ta­kun­nal­lis­ten toimijoiden omien kampanjoiden kautta.

Terveisin, Erja Ikkala, työllisyyspäällikkö, puh. 040 5440 139, etunimi.sukunimi@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut, Keskusaukio 3, eCenter, B- porras (3. kerros), 42700 KEURUU

viiva_mv

SASKY TIEDOTTAA KOULUTUKSISTA!!!

viiva_mv

KUMPPANEIDEN UUTISKIRJEITÄ

Keski-Suomi ennakoi uutiskirje / avautuu

Keski-Suomen liitto / avautuu

Finnvera ajankohtaista /  avautuu

Metsäkeskus / avautuu

Luonnonvarakeskus / avautuu

ProAgria, uusi strategia vie eteenpäin / avautuu

Keski-Suomen Yrittäjät uutiskirje / avautuu

Keski-Suomen maaseudun uutiskirje / avautuu

Vesuri -ryhmän uutiskirje /  avautuu

Keski-Suomen kauppakamari / avautuu

Gradia uutiskirje / avautuu

viiva_mv

1.5-31.5.2020 Keuruun seutukunnalle perustetut yritykset:

 • Tmi Samuel Koljonen
 • maaneena design
 • Topi Leppäsalmi
Lue lisää

Etäkoulutus talouden tasapainottamisesta

Järjestämme etäyhteydellä (Teams) MAKSUTTOMAN tietoiskun talouden tasapainottamisesta ke 10. kesäkuuta klo 16.00 – 17.30.
Käydään läpi:
• talouden muutosten huomioiminen verotuksessa
• henkilöstön lomauttaminen
• kassavirran turvaaminen
Luennoitsijana TietoAkselin palvelupäällikkö Lea Sinivaara.
Ilmoittautumiset: 2.6. mennessä: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi tai puhelimella 041-544 2193.
Tervetuloa mukaan!
Lue lisää

Etäkoulutus yrityksen talouden tasapainottamisesta

Järjestämme etäyhteydellä (Teams) MAKSUTTOMAN tietoiskun talouden tasapainottamisesta ke 10. kesäkuuta klo 16.00 – 17.30.
Käydään läpi:
• talouden muutosten huomioiminen verotuksessa
• henkilöstön lomauttaminen
• kassavirran turvaaminen
Luennoitsijana TietoAkselin palvelupäällikkö Lea Sinivaara.
Ilmoittautumiset: 2.6. mennessä: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi tai puhelimella 041-544 2193.
Tervetuloa mukaan!
Lue lisää

Paluumuuttajat etsivät työtä!

Keuruulta lähtöisin oleva pariskunta perheineen suunnittelee paluumuuttoa takaisin paikkakunnalle. Loistava tilaisuus!
Tarvitsetko yritykseesi kaupanalan työntekijää (myyjä / visualistia)? Rouvan merkonomiopinnot ovat loppusuoralla, joten tulevaisuudessa hän voi tehdä myös kirjanpitotehtäviä.
Perheen isällä on 10 vuoden kokemus logistiikka-alasta: mm. ajojärjestelyt, terminaalin esimiestehtävät.
Myös oppisopimuspaikat kiinnostavat.

Tarjoa paluumuuttajille mahdollisuus: Ota yhteyttä Keulinkilla Ritvaan (ritva.pohjoisvirta@keulink.fi) ja hän voi toimittaa tietoa eteenpäin.

Lue lisää

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Kehittämisyhtiö Keulinkin asiantunteva ja osaava henkilöstö palvelee yrityksiä kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdokseen.

Keskusaukio 3
42700 Keuruu
Puh. 0400 342 915
keulink(at)keulink.fi

Olemme tavattavissa pääsääntöisesti

ma-pe klo 8.00-16.00
palvelemme tarvittaessa
myös toimistoajan ulkopuolella.
Kehittämisyhtiö Keulink Oy