Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteeseen liittyen

1. Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n palvelutoiminta poikkeavassa tilanteessa
2. Hyödyllisiä linkkejä asiaan liittyen, tietoa eri organisaatioiden tuesta yrityksille koronaepidemian aiheuttamien ongelmien vuoksi
3. Ajatuksia toimenpiteistä

Hyvät Ihmiset!
Tilanne, jota elämme parhaillaan, on poikkeuksellinen. Vuonna 1991 laadittua ja vuonna 2011 uudistettua Valmiuslakia (29.12.2011/1552) sovelletaan ensimmäistä kertaa käytäntöön. Yhteiskuntamme on katsottu olevan sellaisessa tilanteessa, jossa normaaliaikojen lainsäädännön toimivallat eivät ole riittäviä. Tämä tilanne asettaa meidät kaikki ensinnäkin yksilöinä uuden tilanteen eteen, mutta toiseksi myös yritykset ja yrittäjät tilanteeseen, johon on ollut miltei mahdotonta varautua. Taloudelliset haasteet tulevat olemaan teille monelle erittäin suuret.

Kaiken toiminnan päämääränä on turvata meidän jokaisen hyvinvointi ja terveys niin hyvin kuin se suinkin on mahdollista. Kun sisäistämme meille annettujen ohjeiden tarkoituksen, on helpompaa löytää oma paikka muiden toimijoiden joukossa.

Jokainen meistä voi olla yksityisenä henkilönä hetken päästä avun tarvitsija ja samalla meistä jokainen voi olla myös avun tarjoaja. Teissä yrittäjissä on yhteisönä vahvuutta ensinnäkin tukea toisianne, mutta myös yrittää tarjota apua yhteiskunnalle eri tavoin.

Välitämme myös tässä haastetta jokaiselle antamaan yrittäjille uusia ideoita esimerkiksi sellaisista palveluista, joita juuri nyt tarvitsisi, kenties ideoita, jotka olisivat tarpeellisia myös vastaisuuden varalla #yrittäjälleidea.

KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY:N TOIMINTA POIKKEUSOLOJEN AIKANA

 1. Kehittämisyhtiö on yrittäjien tukena parhaan kykynsä mukaisesti aina – niin myös nyt!
 2. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, missä tahansa asiassa – emme varmasti tiedä kaikkia vastauksia, mutta autamme niiden löytämisessä
 3. Me työskentelemme seuraavien periaatteiden mukaisesti
  • Vakituinen henkilöstö
 • Yritysneuvoja Leila Piippa (puhelin 0400 – 314 190, sp leila.piippa@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava
 • Suunnittelija Ritva Pohjoisvirta (puhelin 041 – 544 2193, sp ritva.pohjoisvirta@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava
 • Toimitusjohtaja Jukka Kentala(puhelin 045 – 133 8586, sp jukka.kentala@keulink.fi), pääsääntöisesti toimistolla
 • Toimistomme 3. kerroksen ovessa on aina tieto, jos toimitusjohtaja on liikenteessä
  • Hankehenkilöstö
 • Puualan aktivointihanke Jouko Kekkonen 31.3.2020 saakka (puhelin 040 – 641 3097, sp jouko.kekkonen@keulink.fi), pääsääntöisesti toimistolla
 • Ilman muuta aktivointihanke Reijo Himanen (puhelin 040 – 542 5742, sp reijo.himanen@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava
 • Teknologiateollisuuden aktivointihanke (puhelin 040 – 595 8711, sp jukka.valkonen@keulink.fi), pääsääntöisesti etätöissä, tapaamiset täysin mahdollisia, mutta ne ovat erikseen sovittava

4. Korostamme myös sitä, että meillä on yhteinen verkosto käytössämme – yrittäjäjärjestöt, ELY -keskus, muut elinkeinoneuvontaa harjoittavat tahot ja niin edelleen. Me kehittämisyhtiössä voimme etsiä vastauksia useista eri lähteistä. Meillä on kumppaneihimme erinomaiset yhteydet.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ TILANTEESEEN LIITTYEN

Yleisiä tietoja tilanteesta

 1. Valtioneuvoston kotisivut, linjaukset, päätökset jne, mukaan lukien Valmiuslain toimeenpanosta  https://valtioneuvosto.fi/etusivu
 2. Valtionvarainministeriön kotisivut  https://vm.fi/etusivu
 3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kotisivut, yleistietoa koronaviruksesta, toimintaohjeita yms https://thl.fi/fi/
 4. Keuruun kaupungin kotisivut, ajankohtaiset tiedotteet, kaupungin toimenpiteet yms https://www.keuruu.fi/
 5. Multian kunnan kotisivuilla oleva koronaa käsittelevä osuus https://multia.fi/korona
 6. Valtakunnallisen tason yleinen tietous päivittää YLE:n verkkosivuille https://yle.fi/

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet hallitukselle 16:n kohdan listan toimenpiteistä, joita tulisi ottaa käyttöön muun muassa yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Ehdotus on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-hallitus-hyvaksyi-tyomarkkinoiden-kriisipaketin.  Me seuraamme myös täällä Kehittämisyhtiössä tarkasti, millaisia tukimuotoja valtioneuvosto tulee linjaamaan yrittäjien ja yritysten tukemiseksi. Pyrimme tiedottamaan niitä eteenpäin, kun linjaukset on tehty.

Yrityksille tietoja mahdollisuuksista ja suosituksia toimenpiteistä

 1. Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/business-finlandilta-uusi-rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi/
 2. Suomen Yrittäjien tiedote kehottaa olemaan heti aktiivinen rahoituksen hakemisessa: https://www.yrittajat.fi/uutiset/621317-ekpn-paatos-turvasi-pk-yritysten-rahoitusta-koronaviruksen-aiheuttamassa#20710c6a
 3. Lisäksi Suomen Yrittäjien sivusto https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle katso myös liitetiedostona oleva PDF-tiedosto
 4. Finnvera auttaa yritysten kriisitilanteissa ja tarjoaa mm. takauksia käyttöpääomatarpeisiin, ks. ohjeet täältä: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
 5. Business Finland: Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutukseen joustavuutta: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/autamme-yrityksia-koronaepidemian-aikana/
 6. Uutinen liittyen Suomen pankin julkaisemaan kriisipakettiin, 500 milj. € lainaohjelma: https://yle.fi/uutiset/3-11258153
 7. Matkailu- ja ravintolapalvelut Ry (MARA) tarjoaa monenlaista hyötytietoa yrityksille liittyen mm. työn vähenemiseen: https://www.mara.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille.html
 8. Matkailu- ja ravintolapalvelut Ry:n (MARA) 10 kysymystä ja vastausta liittyen työehtoihin: https://www.mara.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/ek-kymmenen-kysymysta-ja-vastausta-koronasta-ja-tyoehdoista.html
 9. Suomen Yrittäjät, tietoa yritysvakuutuksen korvauksista: https://www.yrittajat.fi/uutiset/620128-korvaako-vakuutus-jos-koronavirus-iskee-yrittaja-tarkista-oleelliset-tiedot-toimi#20710c6a
 10. Suomen Yrittäjien neuvontapalvelut: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/jasenille/neuvontapalvelut-208060#
 11. Yritys Suomen Talousapu: https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
 12. Verohallinnon 1.3.2020 antama ohje matkailualan arvonlisäverotuksesta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48715/Matkailualan_arvonlis%C3%A4verotus/
 13. Verohallinnon muuta ohjeistusta https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

Paikallisen asianajajatoimiston ohjeita (liitetiedostot mukaan lukien)

https://www.fennolaw.fi/blogi/koronavirus-tyovoiman-lomauttaminen-tyonantajan-nakokulmasta/

https://www.fennolaw.fi/blogi/korona-ylivoimainen-este-force-majeure/

https://www.fennolaw.fi/blogi/kuivuuko-yrityksesi-kassa/

https://www.fennolaw.fi/blogi/lakisaateinen-yrityssaneerausmenettely-avuksi-poikkeusolosuhteissa/

AJATUKSIA TOIMENPITEISTÄ

On ilman muuta tärkeätä, että jokainen tekee niitä toimenpiteitä, jotka ovat akuutteja oman yrityksen toimintaedellytysten säilyttämiseksi. Mahdollisissa talousvaikeuksissa näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteydenotto velkojiin masuajoista sopimiseksi, yhteydenotot yleisesti pankkiin, vuokranantajaan, verottajaan, vakuutusyhtiöön, yel -vakuuttajaan ja niin edelleen. Näissä toimenpiteissä kannattaa olla liikkeellä nopeasti.

Kuitenkin, jos teillä on mahdollisuuksia ja voimavaroja, pyrkikää satsaamaan myös tulevaisuuteen. Nyt voi muodostua kehittämiseen etsikkoaika. Näitä kehittämistoimenpiteitä voisivat ainakin olla digitalisaation parantaminen, etätyöskentelyyn liittyvien menetelmien kehittäminen (etätyöskentely, etäneuvottelut jne), markkinoinnin kokonaisuus (kotisivut yms), uusien ratkaisujen ja uusien liiketoimintamallien etsiminen (mökkiyrittäjät ovat alkaneet markkinoimaan mökeistä etätyöpisteitä), erilliset myyntikampanjat esimerkiksi Sanna Teiskosen Suur-Keuruussa esittämien suuntaviivojen mukaisesti; tässä lainaus Sannan sanoista ”Talouden elvyttämiseksi, kaikki kynnelle kykenevät: ostetaan ravintoloista 10 kerran lounaskortti, kuntosalilta 10 kerran kortti, jne. Kauppiaat: tarjotkaa pieniä vastaavia paketteja ostettavaksi. Tarjotkaa myös kotiinkuljetusta ruuissa. Pidetään Keuruu pystyssä.” Kiitos Sannalle hienosta puheenvuorosta. Mitä vielä muita uusia ideoita olisikaan, niin nyt olisi mahdollista testata!

Keurusseudun yrittäjien LaPaSet -hankkeen projektipäällikkö Satu Soutolahti (puhelin 040 – 154 7902) auttaa myös mielellään uusien ideoiden miettimisessä nimenomaan ”Lapsiperheiden paratiisi” näkökulmasta.

LOPUKSI
Lainaus Tasavallan presidentin virkaanastujaispuheesta 1.3.2012

” Suomi on rakennettu uudelleen moneen kertaan. Aina on päädytty entistä parempaan. Välillä on liidetty korkeammalla ja palattu arkeen ja otettu virheistä opiksi. Kaiken uuden keskellä on muistettu vanhat arvot, jotka ovat tuntuneet taas turvallisilta. Vanhoista suomalaisista arvoista tärkein liittyy työn eetokseen, suomalaiseen työmoraaliin.

Kunnioitan sellaista suomalaista, joka tekee velvollisuutensa eikä pidä itsestään meteliä. Kunnioitan sellaista suomalaista, joka on rakentanut tämän maan tehtaassa, toimistossa, pellolla, yrityksessä tai kodissa. Hänen maailmankuvansa ja arvonsa on ansaittu.

Yhtä lailla kunnioitan sellaista suomalaista, joka poikkeaa muista ja tekee omiaan – insinööriä joka poistaa turhan mutkan tuotannosta; virkailijaa joka ei taivu tarpeettomaan byrokratiaan; taiteilijaa joka luo uuden perspektiivin; rakennusmiestä joka löytää käytännön ratkaisun; yrittäjää joka näkee mahdollisuuden siellä missä muut eivät.

Tarvitsemme näiden suomalaisuuksien summaa. Tarvitsemme ennakkoluulottomia menestyjiä ideoineen, ja tarvitsemme myös vakaata suomalaista väkeä tekemään näistä ideoista totta.”

Miten osuvia ja kannustavia sanoja meille tähänkin päivään.

Ei jätetä ketään yksin – yhdessä olemme enemmän
Terveisin Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ihmiset

 

Jukka Kentala
toimitusjohtaja
Keulink Oy
045 – 133 8586

 

 

 

 

 

Comments are closed.