”Pois pyyhi surut menneisyyden, koska huominen sinä oot.”

 Arvoisat ihmiset – oikein hyvää alkavaa elonkorjuun aikaa

Yhdessä rakennamme huomista!

Tällä hetkellä elämme onnellisten tähtien alla. Koronavirusepidemia on maassamme juuri nyt hyvin hallinnassa. Rajoitukset on kohta kaikkinensa purettu ja voimme ajatella, että elämämme normalisoituu. Haluaisin kuitenkin kannustaa teitä jokaista ajattelemaan ”uutta normaalia”. Itse uskon siihen, että kestävää kehitystä on se, että kaikessa toiminnassamme edelleen otamme huomioon koronavirusepidemian läsnäolon. Pidetään huolta käsihygieniasta ja turvaväleistä, käytetään sähköisiä järjestelmiä aina, jos niiden käyttö on mahdollista ja järkevää – yritetään jokainen kantaa vastuuta tulevaisuudesta ja siitä mahdollisesta tilanteesta, jossa koronavirusepidemian vuoksi joudumme toimintaamme rajoittamaan uudelleen. ”Uuden normaalin” avulla olemme valmiimpia kohtamaan tulevaa. Tämä edellyttää meiltä jokaiselta vastuullisuutta.

Kesän alla kirjoitin, että me tulemme täällä kehittämisyhtiössä tekemään parhaamme ”uuden normaalin” rakentamisesta sellaisella näkökulmalla, että kilpailukykymme paranee. Tätä työtä olemme tehneet ja jatkamme sitä edelleen vahvasti. Keskeinen kokonaisuus on yhteisen elinvoimasivuston rakentaminen. Me näemme sivuston rakentamisen yhtenä keskeisimpänä työnämme. Uskomme, että voimme parantaa jokaisen yrittäjän ja yrityksen kilpailukykyä erityisesti markkinoinnin avulla ja sitä kautta lisätä alueemme elinvoimaa. Haluamme myös osallistaa teidät sivuston rakentamiseen. Lukekaa asiasta lisää tästä uutiskirjeestä EKSS -hankkeen kohdalta. Tulette saamaan kyselylomakkeen pikapuolin postiinne – vastatkaa ja vaikuttakaa.

Uskomme myös palvelumuotoilun olevan tärkeä väline yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä ja parantamisessa. Tähän liittyen 26.8.2020 klo 08.00 – 09.30 järjestetään yrittäjille aamukahvihetki asiasta. Tutustukaa asiaan tässä kirjeessä ja ilmoittautukaa mukaan!

Tässä kirjeessä on kertauksena koronavirusepidemian tukimuodot yrittäjille ja yrityksille. Tarkistakaa ne ja hakekaa tukea, jos olette niihin oikeutettuja. Muistakaa myös ELY -keskuksen tai Business Finlandin koronatuen saajat olla tarkkana raportoinnissa. Se on erittäin tärkeätä. Löydät kertauksena ohjeet raportoinnista ja maksatuksesta tästä kirjeestä.

Voimia ja rohkeutta jokaiseen päivään.

Hyvää alkavaa elokuuta kaikille!

”Onnen salaisuus on oman ilonsa löytäminen toisten ilosta”

t. Jukka K

viiva_mv

YRITTÄJÄT – TÄSSÄ VOIMASSAOLEVAA TIETOA TUKIMAHDOLLISUUKSISTA KORONAEPIDEMIAN VUOKSI

Edelleen ensimmäiseksi – älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä!

1. Yksinyrittäjätuki

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Pari asiaa tarkennuksena

 • Tukea voi saada myös eläkkeellä oleva yksinyrittäjä – tuki on nimenomaan tarkoitettu yrityksen tukemiseen ja tärkeätä on, että yksikään kannattava yritystoiminta ei loppuisi koronaepidemian vaikutuksesta
 • Liittäkää aina verovelkatodistus mukaan hakemukseen – myös silloin, vaikka verovelkaa ei olisikaan.

TÄRKEÄ: Yksinyrittäjän tuen hakeminen omalta kunnalta

2. Kustannustuki, ollut haettavissa 7.7. alkaen, HAKUAIKA 31.8 SAAKKA

Valtiokonttori, ohjeet ja hakeminen / avautuu

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Kustannustuki on lain mukaan tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin.
 • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
 • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Kustannustuen piiriin kuuluvista yrityksistä on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Jos yrityksen toimiala ei kuulu asetuksen mukaan tuen piiriin, tuki voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat lain mukaan saada tukea.

HUOM! Kustannustuesta säädettyä lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden, eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Tästä syystä nämä toimialat eivät voi saada kustannustukea erityisen painavista syistä. Maatalouden alkutuotantoon ja kalatalouteen sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kun kustannustukea myönnetään tai peritään takaisin, muut yrityksen saamat tuet otetaan huomioon eli yhteensovitetaan.

Kustannustukea myönnettäessä otetaan vähennyksenä huomioon:

 1. Kunnan 1.4.2020 jälkeen myöntämä yksinyrittäjätuki ja muu koronapandemian vaikutuksia lieventämään tarkoitettu tuki,
 2. ELY-keskuksen 7.4.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
 3. Business Finlandin 19.3.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen esiselvityksiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
 4. Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain (403/2020) mukaan myönnetty tuki sekä
 5. Muu kuin 1—4 kohdassa tarkoitettu koronapandemian vaikutuksia lieventämään säädetty, valtion talousarviossa osoitettu tuki ja koronapandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus.

3. Ravitsemisyrityksille tuki ja hyvitykset

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
 • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
 • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
 • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
 • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
 • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

4. Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

A. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu

 • maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
 • alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Lisätiedot: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-
aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

B. Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätiedot: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian- aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

C. Kalatalouden väliaikainen tuki 

Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille  kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä  kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille,
joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.

Lisätietoja tuen määrästä ja käyttötarkoituksesta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalouden-
valiaikainen-tuki

5. ELY -keskuksen tuki yrityksille / Rahoitushaku on päättynyt 8.6.2020.

6. Business Finlandin tuki yrityksille / Rahoitushaku on päättynyt 8.6.2020.

viiva_mv

HUOM!!! – erittäin tärkeää ELY-keskuksen tai Business Finlandin tuen saaneille – muista raportointi ja maksatusasiat

Yrityksen kehittämisavustus Korona häiriöissä_maksatushakemus_tilanneanalyysi_fi_20200511

Yrityksen kehittämisavustus Korona häiriöissä_maksatushakemus_kehittämistoimenpide_fi_20200511

viiva_mv

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 31.12.2020 asti. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.

KELA:n ohjeet, katso linkki  / avautuu

viiva_mv

Muita tärkeitä linkkejä yrittäjälle koronaepidemiaan liittyen

Työ- ja elinkeinoministeriön koronavirussivusto / avautuu

Suomen Uusyrityskeskuksen jatkuvasti päivittyvä sivu / avautuu

Keski-Suomen Yrittäjät, kaikki koronasta yrittäjälle / avautuu

viiva_mv

Terveisiä Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) -hankkeesta

Elinvoima tehdään yhdessä!

Korona kevään tuomat haasteet teille yrittäjille, olivat kaikki täysin ennalta arvaamattomia ja aiheuttivat monelle paljon lisäkustannuksia ja ansionmenetystä. Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalle (EKSS-hanke) on muotoutunut aktiivisten ja konkreettisten toimintojen hankkeeksi, jossa keskitytään elinvoimaa kasvattaviin digitaalisiin myynnin ja markkinoinnin ratkaisuihin.

Meillä on ollut Keurusseudulla jo pitkään olemassa kaikki elinvoiman ainekset, mutta hankkeen avulla laitetaan pitkäaikainen työ tuottamaan tulosta verkossa. Digitaaliset elinvoima työkalut rakennetaan tuotteistamisen, palvelumuotoilun, brändäyksen ja laajan yhteismarkkinoinnin avulla käyttöönne, arvoisat yrittäjät. Mukana tärkeässä seudullisessa elinvoima työssä ovat Lapaset-hanke, Keurusseudun yrittäjät, Keurusseudun nuorkauppakamari sekä kehittämisyhtiö ja kunnat. Toivomme, että saamme myös sinut mukaan!

Elokuun alussa saat sähköpostiisi kyselykaavakkeen, jossa pääset vaikuttamaan elinvoimasivuston kehittämiseen ja sisältöön. Sivustoa voidaan lyhyesti kuvata koko alueen yritysten yhteisenä “verkkokauppana”. Sisällöstä saatte lisätietoja kyselyn yhteydessä.

Keurusseudun verkkomarkkinat tulevat taas 3-5.9.2020

EKSS- ja Lapaset-hanke ovat yhteistyössä pilotoineet uutta toimintamallia Keuruun seudulla. 28.-30.5.20 toteutettiin ensimmäiset Keurusseudun Verkkomarkkinat Facebook-tapahtumana. Tapahtumassa julkaistiin kolmen päivän aikana lyhyitä yrittäjien haastatteluja ajankohtaisista asioista yrityksen palveluihin ja tuotteisiin liittyen. Mukana on ollut yli 70 yritystä ja videoita on katsottu yli 40 000 kertaa.

Saadun palautteen perusteella verkkomarkkinat olivat sangen onnistuneet: ”Jatkakaa samaan malliin!”, ”En tiennytkään, että täällä on tuollainen yritys”, ”Videot ovat luonnollisia ja niitä on kiva katsoa” sekä ”Verkkomarkkinat ovat paras markkinointitempaus pitkään aikaan!”

Ilmoita sinäkin yrityksesi linkin kautta mukaan seuraaville verkkomarkkinoille, jotka järjestetään 3-5.9.2020 https://forms.gle/BcuYbhaKGfEWYc837

Tässä myös linkki Keurusseudun verkkomarkkinoiden facebook-sivustolle, jossa voit tutustua edellisiin markkinoihin. Videot löydät videot välilehdeltä. https://www.facebook.com/keurusseudunverkkomarkkinat/

Jos haluat liiketoimintaasi sparrausta tai apua myynnin ja markkinoinnin kanssa, niin otahan rohkeasti yhteyttä.

Terveisin, Sari Saarinen, projektipäällikkö EKSS-hanke, 040-6475610, sari.saarinen@keulink.fi

 

viiva_mv

Terveiset Ilmastonmuutos – Keuruun seutukunnan tulevaisuus (Ilman muuta) -hankkeesta

Hanke on loppusuoralla, päättyen elokuun loppuun. Vielä tehdään jonkin verran viestintää ilmastoteoista, viimeisimpinä Facebook-julkaisut Kalusteasennus Kajakin, Keuruun Apteekin, Vehkoonranta Oy:n ja Keuruun Energian ilmastoteoista.  Keski-Suomen Maaseutu -sivustolle on myös tulossa elokuun aikana asiaa näistä samoista ilmastoteoista sekä hankkeen tuloksista yleisemminkin. Yhteenvetona voi sanoa, että hanke pääsi tavoitteisiinsa ja ilmastotyö jatkuu sekä yritysten omina ponnisteluina, että aiheeseen liittyvinä jatkohankkeina.

Laadunhallinta yritysten menestyksen tukena (LATU) -aktivointihanke

Hanke on juuri käynnistynyt – hanke sai rahoituspäätöksen viime perjantaina. Hankkeessa tullaan tekemään ISO9001 -standardiin pohjautuva miniauditointi 30 yritykseen Keuruun ja Multian alueella. Auditoinnin pohjalta yritykset saavat arvion yrityksen laadunhallinnan tilasta sekä suunnitelman laadun polulla etenemiseen. Tavoitteena on myös koostaa yritysryhmiä, joissa lähdetään kehittämään yritysten laadunhallintaa ja laatuosaamista esim. laatujärjestelmien käyttöönoton ja koulutusten kautta. Ilmoittautumisia auditointeihin otetaan ilolla vastaan!

Ilman Muuta ja LATU -hankkeiden projektipäällikkö

Reijo Himanen, 040 – 542 5742, reijo.himanen@keulink.fi

 

viiva_mv

10 tapaa tehdä bisnestä paremmin – ilmoittaudu mukaan rohkeasti, Ke 26.8. klo 8.00-9.30, Jussi-sali, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keuruu

Miten muotoilun avulla tehdään parempaa bisnestä? Tervetuloa kuulemaan bisnesmuotoilun asiantuntijalta konkreettisia näkemyksiä aiheesta ja tutustumaan Design Unionin case-esimerkkeihin muotoilulähtöisistä kehitysprojekteista.

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä muotoilulähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä. Muotoilun hyödyntäminen ei ole kiinni yrityksen koosta tai toimialasta, ja muotoilla voi niin strategiaa, brändiä, palveluja ja tuotteita kuin liiketilaa ja prosesseja.

Tapahtuma on osa Design Union Jyväskylän Arvonlisää muotoilusta -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen (EAKR) kanssa. Tilaisuuden järjestää Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja Design Union Jyväskylä. Tapahtuman sisältö tuotetaan yhteistyössä bisnesmuotoilutoimisto Branden kanssa.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittaudu Sari Saariselle 040 6475610, sari.saarinen@keulink.fi tai täytä lomake osoitteessa: https://www.designunion.fi/fi/317/1/0/kilpailuetua-muotoilusta-design-union-keski-suomi#ilmoittautumislomake

viiva_mv

Metalli- sekä elektroniikka- ja muovialan yritykset – Tutustukaa

Tämän palvelun kautta on mahdollisuus saada laajaa näkyvyyttä!

Tarjoamme metalli-, elektroniikka- ja muovialan alihankinta yrityksillenne näkyvyyden Alihankinta.info -palvelussa vuoden 2022 loppuun asti Seutukaupunkien yritysverkostot -hankkeen kustantamana.

viiva_mv

SASKY TIEDOTTAA KOULUTUKSISTA!!!

 

 

viiva_mv

KUMPPANEIDEN UUTISKIRJEITÄ

Kasvu Open, ajankohtaista / avautuu

Keski-Suomen liitto / avautuu

Finnvera ajankohtaista /  avautuu

Metsäkeskus, uutiskirje / avautuu

Luonnonvarakeskus, uutiskirje / avautuu

ProAgria, uutiskirje / avautuu

Keski-Suomen Yrittäjät uutiskirje / avautuu

Keski-Suomen maaseudun uutiskirje / avautuu

Vesuri -ryhmän uutiskirje /  avautuu

Keski-Suomen kauppakamari / avautuu

Gradia uutiskirje / avautuu

viiva_mv

1.6-31.7.2020 Keuruun seutukunnalle perustetut yritykset:

 • Keurusselkä Hotels Oy
 • Terapia Nuppu Oy
 • Taijan Puoti
 • PuruBois Oy
 • Veetiimi Oy
 • Autofix Keuruu Oy
 • AIDIATODAY Oy
 • Tmi Raimo Linna

Comments are closed.