Keurusselkä Region -hanke pyrkii lisäämään alueen vetovoimaa. Tavoitteena on löytää 3 – 4 strategista teemaa, joihin alueen kestävä kehitys, kansalaisten elämänlaatu ja yritysten menestys voisivat perustua. Keurusselän vesistön vaikutuspiiristä poimitaan ne osatekijät, joita kannattaa vahvistaa ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti ja joita on järkevää kehittää yhdessä yritysten, asiantuntijaorganisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kesken. Hanke ulottuu Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueille.

Keski-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt Keurusselkä Region -hankkeelle 33911 euron rahoituksen eli 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Keurusselkä Region_hankesuunnitelma

Projektipäällikön hakuilmoitus avautuu tästä: Keulink_Projektip-Haku_A4_2016

Comments are closed.