Yhteistyöstä saa hyötyä molemmin puolin

Oppilaitos yhteistyö kattaa kaikki koulutustasot 2. asteesta aina yliopistotasoon saakka.

Keuruun TKI-keskus aloittaa toimintansa ja kehittää sähköiseen raskaaseen liikenteeseen liittyviä kokonaisuuksia alueen yritysten, julkisen sektorin ja oppilaitosten verkoston kautta.

Keuruun TKI-keskuksen toimintaympäristö on toiminnassa ja mahdollistaa älykkään sähköisen voimalinjan monipuolisen tutkimisen ja kehittämisen. Hankkeen aikana syntyy älykkään sähköisen logistiikan skaalautuva konsepti, jota Keuruun TKI-keskus käyttää palvelutuotannossaan. Konseptia voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti. Alueen yritysten TKI-toiminta monipuolistuu ja kansainvälistyy jo hankkeen aikana ja jatkuu hankkeen jälkeen. Tuloksia voidaan mitata TKI-hankkeita käynnistävien yritysten määrällä. Hankkeen aikana Keuruun TKI-keskuksen, alueen yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö kehittyy ja muodostuu yhteinen TKI-osaamisverkosto.