Kehittämisyhtiö Keulink Oy hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ Matkailun maakuntakolmio -hankkeeseen.  Paikka täytetään, mikäli hanke saa rahoituksen.

Kehittämisyhtiö Keulink Oy on hakenut rahoitusta Matkailun maakuntakolmio -hankkeeseen. Paikka täytetään, mikäli hanke saa rahoituksen.

Työsuhteen on tarkoitus käynnistyä rahoituksen varmistuttua, mutta aikaisintaan 1.9.2021 ja hanke on suunniteltu päättyväksi 30.11.2022.

Hankkeen tiivistelmä: Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi ja Ähtäri ovat viisi kuntaa, jotka sijaitsevat omien maakuntiensa reunalla. Vuoden 2021 alussa kunnat halusivat selvittää matkailutoimialan yrittäjien tahtotilaa rakentaa yhteistyötä yli kuntarajojen. Matkailuverkoston aktivointihanke toteutettiin ajalla 1.1.-28.2.2021. Aktivointihankkeessa selvisi yrittäjien halu verkostoitua ja tarve ylikunnalliselle matkailutoimialan yhteistyölle.

Matkailun maakuntakolmio hankkeen aikana viiden kunnan alueelle muodostetaan matkailuyritysten ekosysteemi, jossa verkoston jäsenet tuottavat yhteistyöllä kauppaa sekä toimivat yhteistyössä mm. välineverkoston kautta. Hankkeen aikana mukana olevien matkailuyrittäjien liiketoimintaosaaminen paranee, he oppivat uutta, ryhtyvät tilastoimaan majoitusvuorokausiaan ja aloittavat alueen sisällä mm. suosittelumarkkinoinnin.

 Hankkeen päätavoitteena on

  1. edistää Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden ja Ähtärin seudun elinvoimaisuutta
  2. lisätä matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä
  3. kehittää alueen matkailutoimialaa löytämällä uusia toimintamalleja luomalla sopimuksia yritysten välille aloittamalla suosittelumarkkinointia sekä luomalla dataa, jonka avulla yrittäjät ja kunnat voivat kehittää toimintojaan edelleen.
  4. saada matkailijat viipymään alueella kauemmin

Odotamme sinulta:

  1. Vankkaa kokemusta hanketoiminnasta
  2. Rivakkaa otetta, itseohjautuvuutta, organisointi- ja projektitaitoja sekä nopeaa omaksumiskykyä
  3. Ulospäinsuuntautuneisuutta, idearikkautta ja verkostoitumiskykyä
  4. Selkeää ja tehokasta taitoa viestiä

Lähetä hakemuksesi (liitteenä CV ja palkkatoivomus) 30.7. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi. Kesälomakauden vuoksi vastaamme mahdollisiin lisäkysymyksiin tiistaina 27.7. klo 12-15 puh. 041-544 2193 (Ritva Pohjoisvirta). Hakija vastaa itse hakemuksensa perilletulosta ja halutessaan hän voi varmistaa asian soittamalla Ritva Pohjoisvirralle em. ajankohtana.

Työhaastattelut pyritään järjestämään viikolla 33.

Comments are closed.