Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Keski-Suomen alueellisen maaseudun
kehittämissuunnitelman tavoitteita. Hanke on alueiden välinen (Keski-Suomi, Pirkanmaa). Hankkeen toteutusaika on 01.04.2018 – 31.12.2018.

Hankkeen tehtävänä on selvittää ja luoda kokonaiskuvaa Keurusselän alueen satamista ja reiteistä. Hankkeessa tehdään suunnitelmia sekä satamien että reittien kunnostamisen osalta – mitä, millä aikataululla, keiden toimesta ja millä rahoituksella niitä kunnostetaan. Suunnitelmien kautta on tarkoitus luoda toimiva malli satamien ja reitistöjen kehittämiselle ja ylläpidolle.

Hankkeen päätavoitteet:
1. Saadaan testattua 6 yhteisesti valittua reittiä oppilastyönä.
2. Saadaan toteutettua yleissuunnitelma Mäntän ja Keuruun satamaan.
3. Toteutetaan toimintasuunnitelmatasoiset selvitykset valituille alueille Mäntässä ja Keuruulla.
4. Saattaa olemassa olevat ja uudet reitit mobiilisti saataville sekä koko Keurusselän kattavalle yhteiselle kartalle.
5. Saadaan käynnistymään vähintään yksi yritysryhmähanke.

Keuruun kehittämiskohteet
1. Yleissuunnitelma Keuruun Ahtolan satamaan
2. Toimintasuunnitelmatasoiset kehittämissuunnitelmat
a. Nyyssänniemen alue
b. Keuruun kirjastorannan ja Tervan alue
c. Vanhan Keuruun alueen kehittäminen kulttuuritapahtumien alueeksi, markkinointiyhteistyö
d. Ketvellahden lintuvesikunnostus ja Keuruun keskustan melontareitin kehittäminen
e. Retkeily-, vene- ja melontareittien taukopaikat, toteutetaan myöhemmin muualta haettavalla rahoituksella 5 kohdetta

Mäntän kehittämiskohteet
1. Yleissuunnitelma Mäntän satamaan (Myllyranta)
2. Toimintasuunnitelmatasoiset kehittämissuunnitelmat
a. Kolhon reitti ja Ukonselän alue, palveluiden ja reittien kehittäminen
b. Mäntän kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja historiakohteet ja reitit kytketään toteutettaviin reitteihin
c. Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittäminen
d. Keurusselän ”kraaterikeskuksen” kehittäminen yhteisesti Keuruun kanssa (muinaiskraaterin tuotteistus ja opasteet kuntien rajalla)

Hankkeessa on pidetty kaksi avointa ideointitilaisuutta, Keuruulla 6.9. ja Mäntässä 24.9.

Ideointi_tulokset_Keuruu060918

Ideointi_tulokset_Mänttä240918

Linkki Keuruun kaupungin sivulla olevaan tiedotteeseen

Ota yhteyttä:

  • projektipäällikön sijainen Satu Soutolahti puh. 044-325 7385  satu.soutolahti@keulink.fi
  • projketisuunnittelija Tero Turunen puh. 044-525 3266  tero.turunen@mw-kehitys.com

Comments are closed.