Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n tehtävänä on hallinnoida alueen hankkeita sekä ideoida niitä yhdessä paikallisten elinvoimatoimijoiden ja yritysten kanssa. 

Keulink auttaa hankeidean suunnittelussa, rahoitushaussa ja hallinnoissa. Kysy lisää myös yritysryhmähankkeista meiltä Keulinkilta. Soita yritysneuvoja Leila Piipalle 0400 314190 tai  ota yhteyttä lomakkeen kautta.

Keulinkin hallinnoimat hankkeet

Keuruun TKI-keskus

Keuruun sähköisten hyötyajoneuvojen TKI-keskuksen digitaalisen ympäristön investointihanke

Investointihanke liittyy Keuruun sähköisten hyötyajoneuvojen TKI-keskus kehittämishankkeeseen. Tässä investointihankkeessa hankitaan Keuruun TKI-keskuksen IoT -ympäristö älykkäitä sovelluksia ja tiedonkeruuta varten sekä TKI-keskuksen perustoimintoja varten tarvitaan kattava ohjelmointiympäristö sekä fyysinen energiavarasto.

Keuruun raskaan sähköisen kaluston TKI-keskus- hanke yhdistää aiemman perinteisen raskaan ajoneuvokaluston ja sähköisen raskaan kaluston tutkimustoiminnan puitteissa kehittyneen tietotaidon uudenlaiseksi TKI-toiminnaksi Keuruulla.

Keuruun Valot

Keuruun Valot -hanke

Toteutusaika on 1.9.23-31.7.25 ja alueena on Keuruu.

Hakijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja hanketta toteutetaan yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden Keuruun kylien sekä Keuruun kaupungin kanssa. Hankkeelle on saatu vihreää valoa Vesuri-ryhmä ry:stä, mutta odotetaan vielä vahvistusta Ely-keskuksesta. Hanke on käynnistetty omalla riskillä Keulinkin toimesta.

Keuruun Valot- hankkeen tavoitteena on luoda Keuruun alueelle ympärivuotinen elinvoimatapahtumien kokonaisuus.

Hankkeen avulla kehitetään tapahtumia myös vuoden kaikkein pimeimpään aikaan työnimellä Keuruun Valot-tapahtumakokonaisuus.  Tapahtuma pilotoidaan 1-3.12.2023 viikonloppuna.

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kylät, seurakunnat, yritykset, yhdistykset ja asukkaat sekä matkailijat.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jonna Heinonen
jonna.heinonen@keulink.fi

Sauna satama

Sauna satama -hanke

Keulink on hakenut rahoitusta Leader-ryhmä Vesuri ry:ltä aktivointihankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä elinvoimaa ja yritysten yhteistyötä ja koota yritysryhmähankkeita Ahtolan satama-alueen palveluiden ja jo olemassa olevien saunayrittäjien myös kansainväliseen kehittämiseen. Hanke aloitetaan, kun rahoituspäätös on saatu Keski-Suomen Ely-keskukselta.

 • Hankkeessa asiantuntijat selvittävät miten Ahtolan sataman alueelle suunniteltu saunarakennusinvestointi voitaisiin toteuttaa kestävällä, vastuullisella ja kannattavalla tavalla. Kartoitetaan mitä palveluja alueelta uupuu, millaisia palvelupaketteja alueelle voitaisiin rakentaa, miten ja kuka nämä voisi toteuttaa.
 • Kartoitetaan ja aktivoidaan avoimesti yrityksiä, jotka lähtisivät kehittämään uusia tai olemassa olevia palvelujaan yksin ja/tai yhteistyössä muiden satama-alueen toimijoiden kanssa.
 • Tavoitteena on saada yksi-kaksi yritysryhmähanketta käynnistettyä aktivointihankkeen tuloksena: yritysryhmähanke satamasaunan ja -alueen ja toinen alueen jo palveluita tuottavien saunayrittäjien yritystoimijoiden liiketoiminnan ja palvelumallien sekä kansaivnäliseen kehittämiseen.
 • Hanke jatkaa aikaisemman Satamat ja Reitit hankkeen lopputuotosten käytäntöönpanoa
 • Ulkopuolista asiantuntijuutta tarvitaan palvelukoseptien selvittämiseen sekä kilpailu- ja markkinointikartoitukseen, saunapalveluiden kansainväliseen kehittämiseen ym.
 • Hanke toteutetaan marraskuu 2023- kesäkuu 2024 välisenä aikana. Toteutusalue on Keuruu ja lähialueet. Hakijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Tuki haetaan Leader-ryhmä Vesuri ry:ltä.

Parhaat työnantajat

Parhaat työnantajat -hanke

Parhaat työnantajat – hankkeen avulla luodaan Keuruun pk-yrityksille uutta kasvua ja kehitetään työnantajataitoja. Hanke edistää koko alueen elinvoimaisuutta. Hankkeessa tuetaan yrityksiä löytämään uusia avauksia mm. vihreän siirtymän tuomiin haasteisiin. Edistämme hankkeen avulla ilmastonmuutoksen hillintää mm. pk-yritysten vastuullisuustietoisuutta lisäämällä. Hankkeen toteutusaika 1.1.2024-31.12.2025. Hanke on EU:n osarahoittama ja rahoittajana toimii Keski-Suomen Liitto, JTF -rahasto. Projektipäällikkö Hanna Määttä, hanna.maatta@keulink.fi, 040 150 5938.

Tarve

Yrityskäyntiemme ja Keuruun alueen metallibarometrin perusteella yritykset tarvitsevat lisää osaavaa työvoimaa, vastuullista työnantajaosaamista sekä digitaalisia työkaluja näihin kasvua rajoittaviin haasteisiin. Yrityksillä on lisäksi tarvetta verkostoitua alueen muiden yritysten kanssa mm. työvoimapulan ratkaisemiseksi. Työttömien määrä on kasvussa alueellamme, samalla kun työnantajat tuskailevat osaavan työvoiman perään. Sekä digitaalista että fyysistä verkostoitumista tarvitaan myös työvoiman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja osaamisen jakamiseen sekä työvoimatarpeen ennakointiin. Vastuullisuus toimittaja/alihankinta-arvoketjuissa on ja tulee olemaan merkittävää. Yrityksillä on edelleen tarvetta kasvattaa tietoisuuttaan ympäristöystävällisistä ja vastuullisista vaihtoehdoista ja toimintatavoista yrityksen kasvun tukena ja varautumisessa vihreään siirtymään.

Tavoitteena on saada Keuruun pk-yrityksiin osaavaa työvoimaa, alueellisia koulutusmahdollisuuksia työntekijöille ja kehittää työnantajataitoja. Yritykset verkostoituvat. Tavoitteena on myös löytää erilaisia vastuullisen toiminnan keinoja ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Tavoitteet pk-yritysten kasvun edistämiseksi.

 • Työnantajataitojen ja johtajuuden kehittyminen – veto- ja pitovoima
 • Osaavan työvoiman saaminen yrityksiin
 • Vastuullisuus
 • Yritysten verkostoituminen sekä elinvoiman ja yritysten kasvu
 • Digitalisaation hyödyntäminen

Tulokset

Yrityksissä on osaavia ja vastuullisia työnantajia, joilla on osaavia työntekijöitä. Tuottavuutta on pystytty lisäämään mm. digitalisaation avulla, yritysten liikevaihto kasvaa ja työvoiman saatavuus paranee. Alueella on aktiivinen yrittäjien verkosto. Yritysten toiminta on vastuullista ja yritykset ovat vastaanottavaisempia uusille teknologioille ja toimintatavoille sekä digitalisaatiolle. Yrityksillä on parempia valmiuksia yritystoiminnan ennakointiin.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena alueelle syntyy yritysten fyysinen ja digitaalinen yhteistyöverkosto. Hankkeen jälkeen yritysten valmiudet vastata vastuullisuus tavoitteisiin kasvavat. Yrityksissä saadaan käyttöön uusia työvoiman täsmäkoulutus- ja rekrytointimalleja ja alueellisia koulutusmahdollisuuksia on tehostettu. Yritysten veto- ja pitovoima on kasvanut. Hanke on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että yritysten osaaminen sekä uskallus lähteä kehittämään yritystoimintaa ja investoimaan on kasvanut. Yritykset ovat oppineet hyödyntämään Keuruun TKI-keskuksen palveluita ja niitä kehitetään yhdessä yritysten tarpeisiin perustuen.

Hankkeen kampanjoihin:
Parhaat paikalliset -kampanja
Suomi Puhuu -elinvoimaseminaari

Kumppanihankkeet

Revanssi

Hanke on päättynyt https://www.jamk.fi/fi/projekti/revanssi

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR, Keski-Suomen liitto) ja hankkeen hallinnoija Jamk sekä osallistujaorganisaatiot Witas Oy, Karstulanseutu Oy, Keulink Oy ja Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®.

Revanssissa saat tukea ja osaamista mm. tuotteiden ja palveluprosessien kehittämiseen  yhteisinnovaatioiden kautta. Yhteisinnovaatio tarkoittaa sitä, että kehitetään yhdessä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Revanssin aikana yhdessä kehitettyjä ratkaisuja voit hyödyntää joko suoraan tai soveltaen omassa yrityksessäsi!

Toleranssi

Hanke on päättynyt https://www.jamk.fi/fi/projekti/toleranssi

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR; Keski-Suomen liitto) ja hankkeen hallinnoija Jamk sekä osallistujaorganisaatiot: Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosto toteuttamia toimia.

Hankkeessa tapahtunutta:

Jos olet uskaltanut perustaa yrityksen, uskallat myös…

”Entä jos joku ajattelee, että mitä se itseään tuolla tavalla nostaa esille? Tai jos kukaan ei tykkää siitä postauksesta, minkä teen?”

Pienyrittäjä on kaikkien alojen asiantuntija, joka hoitaa omassa yrityksessään tuotannon, myynnin, talouden ja työhyvinvoinnin lisäksi myös markkinoinnin. Hänellä ei ole markkinointiosastoa, jonne voisi lähettää toimeksiantoja, ne löytyvät ihan omalta työpöydältä. Ja siitähän ne on helppoa sipaista syrjään, varsinkin, jos kyseessä on someen tehtävät postaukset. Kun kyselen yrittäjiltä, minkä vuoksi somekanavat ammottavat tyhjyyttään, vaikka sesongin pitäisi olla kuumimmillaan, tullaan mitä erikoisempiin syihin.

Kiireen taakse on aina turvallista piiloutua, mutta jos en päästä yrittäjää näin helpolla, sieltä alkaa löytyä erilaisia pelkoja. Entä jos kukaan ei tykkää siitä postauksesta, minkä teen?

Postausten tykkäykset ovat mukavia ja niistä pitävät myös somekanavien algoritmit, jotka nostavat sitä paremmin esille. Mutta jos jokin postaus jää vähälle huomiolle, mitä sitten? Yleensä kyselen, mahtaako yrittäjä itse käyttää aikaansa tutkimiseen, miten muiden postaukset ovat saaneet huomiota. Yrittäjää naurattaa; ei hän tuollaiseen ehdi käyttää aikaa. Eipä sellaiseen siis muutkaan käytä aikaa. Ja jos käyttävät, niin heillä saattaa olla syvempiä huolia elämässään. Samoin kuin heillä, jotka netissä ikävästi kirjoittelevat. Lähtökohtaisesti ihmiset ovat kuitenkin eniten kiinnostuneita omista asioistaan.

Yrittäjä on yrityksensä kasvot, halusi tai ei. Ihmiset asioiden takana kiinnostavat ja yrityksen arkisista asioista kertovat postaukset ovat inhimillisiä ja samaistuttavia. Eli kiinnostavia. Samoja yrityksen kuulumisia, joita jutustelee tutuille kaupan kassajonossa, voi kirjoittaa someen.

Mielestäni tähän on hyvä nyrkkisääntö: jos omat tarkoitusperät ovat hyvät, voi olla rohkeasti mitä vaan. Jos tarkoituksena on toimia epärehellisesti tai aiheuttaa muille ikäviä tuntemuksia, kuten kateuden tunteita, kannattaa harkita uudelleen. Mutta jos omalla rohkeudellaan haluaa kasvattaa liiketoimintaansa tai vaikkapa aiheuttaa somepostauksella hymyn värähdyksen lukijalle, niin silloin tarkoitusperät ovat hyvät.

Rohkeus kasvaa vain harjoittelemalla ja tekemällä asioita, joita haluaisi, mutta ei uskalla. Jos olet uskaltanut perustaa yrityksen, uskallat kyllä viestiä sen palveluista. Asiakkaat saattavat jopa toivoa sitä.

Minna Liminka on sparrannut 13:a yritystä Jamkin hallinnoimassa Toleranssi-projektissa (ESR) pohjoisessa Keski-Suomessa ja Keuruun seudulla. Kantavana teemana on ollut muutoskyvykkyys ja sen vahvistaminen. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unioni COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Saatte käytännönläheisiä ratkaisuja, työkaluja ja lisää osaamista yrityksen toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi!

Yrityksesi tarpeen mukaan voit hyödyntää pidempiaikaiseen kehittämistyöhön tähtääviä toimenpiteitä, kuten yksilöllistä yrityskohtaista valmennusta ja hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys -vertaisryhmää tai pidempiaikaista tukea tarjoavaa muutossparrausta.

Vaihtoehtoisesti yrityksesi voi osallistua vain yhden illan kestäviin tilaisuuksiin, kuten työpajoihin.

Elinvoimapilotti

Keulink on mukana digitaalisessa palvelukokeilussa, jossa kuntien yritysneuvojat ja valtakunnallisesti tunnetut yrityselämän asiantuntijat ovat yrittäjien käytettävissä digitaalisen työkalun, Kasvuyritysanalyysin avulla. Palvelu sopii yrityksille, joilla on tarve uudistaa tai kehittää tuotetta/palvelua/liiketoimintaa. Palvelu on osallistujille maksuton. 

Jos haluat kokeilla työkalua, niin TÄSSÄ linkki esittelysivuille!

Keulink on mukana digitaalisessa palvelukokeilussa, jossa kuntien yritysneuvojat ja valtakunnallisesti tunnetut yrityselämän asiantuntijat ovat yrittäjien käytettävissä digitaalisen työkalun, Kasvuyritysanalyysin, avulla. Palvelu sopii yrityksille, joilla on tarve uudistaa tai kehittää tuotetta/palvelua/liiketoimintaa. Palvelu on osallistujille maksuton. 

Kasvuyritysanalyysi on digitaalinen työkalu, jonka avulla yritys voi aloittaa liiketoiminnan kehittämissuunnitelman työstämisen ajasta ja paikasta riippumatta. Se auttaa hahmottamaan yrityksen nykytilan ja mahdolliset kehittämiskohteet. 

Yrityksen henkilökohtainen Kasvuyritysanalyysi antaa yritysneuvojille ja asiantuntijoille katsauksen yrityksen tilaan ja haasteisiin, ja samalla lisätietoja teemoista, joissa asiantuntija voi auttaa yritystä. Kun yritys täyttää Kasvuyritysanalyysin, yrityksen tietoja ei jaeta muille vaan päättää itse kenelle kunnan yritysneuvojalle tai asiantuntijalle tiedot jaetaan, ja kenen kanssa haluaa keskustella. 

Katso tästä video kasvuritysanalyysista

Jos haluat kokeilla työkalua, niin TÄSSÄ linkki esittelysivuille.

Hankearkisto

Keuruun ja Jämsän yrityksiä on mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa koulutuksen kautta yritysten
digitaalisen markkinoinnin aihealueita. Koulutuksen lisäksi yrityksille annetaan henkilökohtaista sparrausta.

Mukana olevat yritykset:
– Terveyskauppa Keuruun Luontaistuote Ky
– Slip Safety Finland Oy
– Hubik Oy
– Keuruskopio Oy
Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Keulink Oy / Ritva Pohjoisvirta
Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022) -varoista Versuri ry -Leader -ryhmän kautta

Hanke on aloittanut 1.11.2021 ja se kestää 30.4.2022 saakka.

Vähäpäästöisyyden edistäminen älykkäiden sähkökuorma-autojen T&K&I-toiminnalla (Väpä -hanke) toteutetaan yhteistyöhankkeena Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n, Keuruun kaupungin, Lielahden autokeskus Oy:n sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa.

Hankkeessa selvitetään älykkäiden sähköajoneuvojen kehittämisen resurssien ja yhteistyöverkoston tarvetta ja itse kehittämistoiminnan liiketoimintamahdollisuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittämiskeskuksen edellytysten selvittäminen sekä verkoston kokoaminen jatkohanketta varten. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisen jatko- ja toteutushankkeen rahoituskanavat.

Hankkeen projektipäällikkö on Jukka Pellinen puh. 050 917 6428, jukka.pellinen@keulink.fi

Matkailun maakuntakolmiohanke on käynnistynyt 1.11.2021. Hankkeen hallinnoi Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Hanke päättyi 30.11.2022 saakka.

Suurin osa hankkeen tavoitteista täyttyi tai jopa ylittyi. Yhteistyön syntyminen eri maakunnista olevien yritysten kesken onnistui ja suurimmat tulokset pohjautuivatkin yhteistyöhön ja sen kautta rakennettuun verkostoon ja luottamukseen.

Hankesuunnitelman mukaan, hankkeelle oli asetettu seuraavat päätavoitteet:
⦁ Edistää Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden ja Ähtärin seudun elinvoimaisuutta
⦁ Lisätä matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä
⦁ Kehittää alueen matkailutoimialaa löytämällä uusia toimintamalleja, luomalla sopimuksia yritysten välille, aloittamalla suosittelumarkkinointia sekä luomalla dataa, jonka avulla yrittäjät ja kunnat voivat kehittää toimintojaan edelleen.
⦁ Saada matkailijat viipymään alueella kauemmin
⦁ Laadun parantaminen matkailuyrityksissä, yhteistyöverkoston tasalaatuisuus
⦁ Vastuullisuuden lisääminen, vastuullinen matkailu
⦁ Kannattavuuden parantaminen alueen matkailutoimialalla
⦁ Palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen matkailijoille

Hankkeessa saavutettiin seuraavat tulokset:
1. Suuri joukko yhteisiä, uusia tuotteita saatiin syntymään lähes viimeistelyä vaille (osa näistä tuotteista on jo yritysten viimeisteleminä myynnissä asti)
2. Kaksi uutta hanketta nousi Matkailun maakuntakolmio -hankkeen ympäristöstä:
A) Keuruun kaupungin matkailustrategia -hanke sai rahoituksen,
B) yhteinen yritysryhmä puserrettiin kasaan muutamassa päivässä
3. Keuruun kaupunki ja Ähtärin Matkailu Oy käynnistivät yhteistyön
4. Osa hankkeessa mukana olleista yrityksistä on jo laittanut Ähtärin Matkailu Oy:n kanaviin tuotteitaan myyntiin
5. Kunnat sitoutuivat oman kuntansa matkailuyritysten majoitusvuorokausien tilastointiin
6. Kunnat sitoutuvat tiedottamaan alueensa matkailuyrityksiä ylläpitämistään reiteistä, nähtävyyksistä yms. käyntikohteista, joita yritykset voivat hyödyntää matkailumarkkinoinnissaan
7. Matkailuyritysten yhdessä tekeminen ja toinen toisensa tunteminen saatiin elvytettyä yritysvierailuilla
8. Palveluiden laadun ja yhteisen tekemisen sopimusten tärkeyteen kiinnitettiin koulutuksen myötä huomiota
9. Yritysten esittelyt ja sijainnit on laadittu yhteistyössä sekä juliste / esite / digitaaliseen kanavaan
10. Tilastopaketti ostettiin Ramboll Oy:lta yritysten ja kuntatoimijoiden käyttöön
11. Halukkaiden yritysten vuokrattavien tuotteiden esittelyt on laadittu digitaaliseen kanavaan
12. Uusia hankeaihioita on jo esitetty rahoitushakuun jo rahoituksen saaneiden hankkeiden lisäksi 12.12. mennessä kolme (3) kappaletta mukana olleiden yritysten kesken. Nämä etenevät joko Keski-Suomen liiton tai Maaseuturahoituksen turvin Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hakemana tulevan vuoden puolella.
13. Hankkeen päätöstilaisuudessa sovittiin, että yritykset ja kuntatoimijat jatkavat yhteisiä tapaamisia vähintäänkin Teams -sovelluksen kautta noin kahden kuukauden välein, jotta yhdessä tekeminen ja yhdessä asioista sopiminen voi jatkua.

Hankkeessa luodut verkostot kehittyvät ja vahvistavat uomiaan; koulutuksissa saatuja vaikutelmia, tietoja ja yhteyksiä jäsennetään ja ne tulevat juurruttuaan kasvamaan ja löytämään uusia tapoja.

Yrityksille onkin annettava tarpeeksi aikaa sisäistää asioita ja omaehtoisen yhteydenpidon tulee jatkua hankkeen jälkeen aktiivisena ja määrätietoisena, jotta esim. yhdessä kehityt tuotteet saadaan markkinoille asti vielä useamman tuotteen osalta.

Kuntatoimijat ja yritykset tiivistävät yhteistyötään niin, että verkostomainen yhteistyö jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen ja jopa syvenee vielä nykyisestä. Uudet ja kehitteillä olevat, Matkailun maakuntakolmio -hankkeesta nousseet hankkeet syventävät alueen matkailullista elinvoimaa ja yritysten välistä yhteistyötä; tähän yhteistyöhön toivotetaan tervetulleiksi myös laajemmankin alueen matkailuyritykset, jotta alueen matkailu voi olla entistä vetovoimaisempaa ja kannattavampaa.

yrityskartta-500×700-web

yrityskartta-a4_paperiesite_100-kpl

Matkailun-maakuntakolmio-hankkeen-tilastopaketti-Ramboll

****

Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi ja Ähtäri ovat viisi kuntaa, jotka sijaitsevat omien maakuntiensa reunalla. Vuoden 2021 alussa kunnat halusivat selvittää matkailutoimialan yrittäjien tahtotilaa rakentaa yhteistyötä yli kuntarajojen. Matkailuverkoston aktivointihanke toteutettiin ajalla 1.1.-28.2.2021. Aktivointihankkeessa selvisi yrittäjien halu verkostoitua ja tarve ylikunnalliselle matkailutoimialan yhteistyölle.

Matkailun maakuntakolmio hankkeen aikana viiden kunnan alueelle muodostetaan matkailuyritysten ekosysteemi, jossa verkoston jäsenet tuottavat yhteistyöllä kauppaa sekä toimivat yhteistyössä mm. välineverkoston kautta.
Hankkeen aikana mukana olevien matkailuyrittäjien liiketoimintaosaaminen paranee, he oppivat uutta, ryhtyvät tilastoimaan majoitusvuorokausiaan ja aloittavat alueen sisällä mm. suosittelumarkkinoinnin.

Hankkeen projektipäällikön sijaisena on 16.8.2022 alkaen Ritva Pohjoisvirta (puh. 041 544 2193 ja sähköposti ritva.pohjoisvirta@keulink.fi)

Laatua pienin ja keskisuurin askelin (Lapikas) -yritysryhmähanke on päättynyt. Hankkeessa olivat mukana seuraavat yritykset: Boweco Oy, Keuruun Energiatekniikka Oy, Kinkamon Pirtti, MEDI Connection Oy, Polku Guru ja Riihon Majatalo Oy.

Hankkeessa toteutettiin yhteinen koulutuskokonaisuus.

Hankkeen rahoittivat mukana olleet yritykset ja sille oli haettu rahoitusta Vesuri Leader -ryhmältä sekä Leader Viisarilta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoista.

Hankkeen hallinnoi Keulink Oy ja vastuuhenkilö oli Ritva Pohjoisvirta.

Hankkeen Allekirjoitettu-loppuraportti

Yrittämisen ja työnteon uudet kanavat (YTY) -hanke

Hanke on päättynyt. Voit lukea hankkeen loppuraportin tästä: Loppuraportti-allekirjoitettu

Koronakriisi on tehnyt etätyöstä ja etänä tapahtuvasta rekrytoinnista uuden normaalin. Digitalisoituminen ja virtuaalitodellisuus hämärtävät kuitenkin rajaa työn ja vapaa-ajan välillä. Kuinka pysyä työnantajana ja työntekijänä muutoksen mukana sekä voida hyvin?

Työnantajien ja työntekijöiden valmiudet vastata etätyön haasteisiin vaihtelevat. Tarvitaan hyviä käytäntöjä, tietoa, resursseja ja osaamista. Tilojen, laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja muiden resurssien lisäksi on tärkeä panostaa johtamiseen, työn tuottavuuteen, laatuun ja prosesseihin.

YTY-hankkeen tavoitteena oli luoda uudet etärekry- ja etätyöskentelymallit, välittää niistä tietoa sekä ottaa ne käyttöön Witas Oy:n ja Keulink Oy:n toiminta-alueilla (Keuruu, Multia, Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula ja Kivijärvi). Hanke tarjosi hyviä käytäntöjä etätyöhön sopeutumisessa, toimivia etärekrykäytäntöjä sekä potentiaalisten työntekijöiden löytämiseksi näkyvyyttä järjestettävissä etärekrytapahtumissa.

Yrittämisen ja työnteon uudet kanavat -hankkeen hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.-31.12.2021. Rahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

https://www.aitomaaseutu.fi/yty

Reijo Himanen projektipäällikkö
040 542 5742
reijo.himanen@keulink.fi
Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Miisa Tavaststjerna projektityöntekijä
040 159 1449
miisa.tavaststjerna@witas.fi
Kehittämisyhtiö Witas Oy

Ritva Pohjoisvirta projektisihteeri
041-5422 2193
ritva.pohjoisvirta@keulink.fi
Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Kesto: 1.1.-31.12.2021

Hankkeen tavoitteena oli auttaa yrityksiä selviämään koronakriisin mukanaan tuomista ongelmista ja jatkamaan toimintaansa. Koronasta kasvuun hanke jatkoi ja syvensi Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) – hankkeessa aloitettuja ja jo toteutettuja toimenpiteitä. Hankkeen ylimmän tason tavoitteena oli auttaa yrityksiä niin, että koronasta voidaan löytää uuden ja kehittyneemmän yrityksen kasvun eväät eli koronasta voidaan löytää jopa yrityksen kasvun siemen.

Hankkeen projektipäällikkö oli Sari Saarinen
puh.  040-647 5610, sari.saarinen@keulink.fi

Hankkeen hallinnoi Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Hankkeen loppuraportin voit lukea tästä: Loppuraportti-allekirjoitettu

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoima hanke kartoittaa matkailutoimialan uusia yhteistyömuotoja ja mahdollisuuksia.
Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden ja Ähtärin kunnat sekä kehittämisyhtiöt ovat aloittaneet yhteistyöhankkeen matkailualan yhteistyön lisäämiseksi.

Kiristyvässä kilpailussa pienten alueiden mahdollisuudet vastata suurempien matkailualueiden kilpailuun on rajalliset ja usein on vaarana jäädä ”isomman varjoon”. Kolmen maakunnan alueella toimivat pienet toimijat voivat sujuvassa yhteistyöstä saada sitä kilpailuetua, jota matkailutoimialalla kaivataan. Koronaviruksen myötä matkailutoimialan kasvanut epävarmuus on entisestään lisännyt verkostomaisen yhteistyön tärkeyttä.

Matkailuverkosto -aktivointihankkeen päätavoitteena on selvittää, miten Keuruun, Multian, Mänttä-Vilppulan, Petäjäveden ja Ähtärin vetovoimaisuutta, palveluita, viihtyisyyttä ja matkailua voidaan kehittää verkostomaisena yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on selvittää mahdolliset yhteistyömuodot sekä tarpeen mukaan valmistella, miten tätä yhteistyötä tultaisiin tulevaisuudessa kehittämään ja toteuttamaan.

Aktivointihankeen kesto on napakka kaksi kuukautta. Hankkeen aikataulu on 1.1.-28.2.2021. Projektipäällikkönä toimii Sirkku Mäkelä. Projektipäällikkö on yhteydessä hankealueen kuntiin ja matkailutoimialan yrityksiin. Sirkku Mäkelä toivoo, että yritykset ovat myös itse aktiivisia hänen suuntaansa, jotta kaikki yhteistyöhaluiset toimijat tulisivat huomioiduiksi. Yhteyttä voivat ottaa majoitus- ja ruokapalveluita tarjoavien yritysten lisäksi myös muut tahot, jotka ovat väljästikin kytköksissä matkailutoimialaan.

Lisätietoja: projektipäällikkö Sirkku Mäkelä puh. 0400 764 755 sirkku.makela@keulink.fi tai suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 ritva.pohjoisvirta@keulink.fi

Hankkeen allekirjoitettu-loppuraportti

Keski-Suomen liitto, Multian kunta ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy rahoittavat Multian vetovoimatekijät ja kiertotalous (MUKI)-hanketta, joka käynnistyi 1.9.2020 ja kestää 30.4.2021 saakka.

Hankkeessa selvitetään:
– mitä uusia kierrätysmahdollisuuksia Multian kierrätyskeskus voi ottaa toimintaansa.
– löytyykö yrityskentästä sellaisia yrityksiä, joiden tuotteiden viimeistelyssä voidaan hyödyntää kierrätyskeskuksen työvoimaa.
– aiesopimukset kumppaniyritysten kanssa, joiden hukkamateriaaleista voi kierrätyskeskus alkaa työstämään uusia tuotteita.
– minkälaisia mahdollisuuksia on tiedottaa tehokkaasti kierrätyskeskuksessa valmistettavista tuotteista ja käytössä olevista palveluista, joita voidaan tarjota sekä yksityisille että yrityksille.

Hankkeen projektipäällikkö: Reijo Himanen puh. 040 542 5742 ja sähköposti: reijo.himanen@keulink.fi

Hankkeen Allekirjoitettu-loppuraportti

Hankkeen Loppuraportti.

***

Nykyaikainen laadunhallinta on olennainen osa yritysten johtamista ja riskienhallintaa, ja siten keskeinen menestystekijä. Hyvin hoidetulla laadunhallinnalla varmistetaan asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten järjestelmällinen täyttyminen. Hyvä laadunhallinta on myös pohja kestävän kehityksen mukaiselle ja vastuulliselle toiminnalle. Laadunhallintaan kuuluva prosessimainen ja dokumentoitu toimintatapa mahdollistaa häiriöttömän ja hallitun toiminnan jatkuvan kehittymisen sekä henkilöstön osaamisen hyödyntämisen ilman hukkaa ja sähläystä. Keulink Oy käynnisti aktivontihankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää Keuruun ja Multian alueen pienten yritysten miniauditointeja ja koota siitä pohjautuvia yritysryhmiä.

Hankkeen kesto on 01.07.2020 – 31.12.2020.

Hankkeen rahoittaja on Vesuri Leader -ryhmä ja hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Lisätietoja hankkeesta antavat: projektipäällikkö Reijo Himanen puh. 040 542 5742 sähköposti: reijo.himanen@keulink.fi
tai hallinnoija: Ritva Pohjoisvirta puh. 041 544 2193 sähköposti: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi

Hääpalveluiden kehittäminen -hankkeessa on luotu häävideo. Hankkeen rahoittavat mukana olevat yritykset (Photo Kaisu-Leena / Sisustus Kaisu-Leena, Lemettilän tila, Saaran Kauneussalonki ja Paula Vehkomäki Design / Pellava Akka) ja Vesuri Leader -ryhmä. Hankkeen hallinnoi Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Hankkeessa laaditut videot avautuvat tästä: https://www.visitkeuruu.fi/fi/palvelut/haapalvelut/ 

Videot on julkaistu hankesuunnitelman mukaisesti VisitKeuruu -sivustolle, johon on hankkeen kustannuksella luotu Hääpalvelut -kokonaisuus.

Käy tutustumassa!

Lisäksi hankkeessa on luotu mukana olevien yrittäjien palveluesittelyt näyteikkunakokonaisuuteen Keuruun elinkeinotalon alakerran näyteikkunoihin. Tule ja näe!

****

Keuruun ja Petäjäveden alueen yrityksiä on mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää alueen hääpalveluita. Toimenpiteiden tarkoitus on tuoda maaseudulla sijaitsevien matkailu- ja juhlapalveluyritysten palvelut paremmin esille ja kasvattaa yritysten asiakaskuntaa.
Hankkeessa on mukana 4 yritystä.

Hankkeen rahoittaa Vesuri Leader -ryhmä.

Hankkeen kesto on 31.03.2022, saakka kuitenkin niin, että toteutus on mahdollisimman tiiviisti.

Hankkeen hallinnointi: Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Hankkeesta lisätietoja antaa: Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 tai sähköpostilla: ritva.pohjoisvirta@keulink.fi

Hankkeen Loppuraportti_allekirjoitettu

Yritysten kanssa on laadittu Retkipaikka.fi -sivuille tarinat yritysten paveluista ja yrityksen lähellä sijaitsevista kohteista.

Katso alla olevista linkeistä:

Riihon majatalo: https://retkipaikka.fi/tiesitko-tasta-keuruun-salaisuudesta-riihon-majatalon-ymparistossa-piileskelee-upeita-retkikohteita/

Vanha Väätänen: https://retkipaikka.fi/satavuotiaan-majatalo-vanha-vaatasen-tarina-ja-retkihelmet-sen-ymparistossa/

Härkölammen lohi: https://retkipaikka.fi/lohenkalastusta-keskella-multian-kirkonkylaa-historiallisessa-kauniissa-maisemassa/

Nevalan lomamökit: https://retkipaikka.fi/onkilammen-rannalla-on-helppo-rauhoittua-lahiymparistosta-loytyy-upeita-keloja-ja-kohisevia-koskia/

***

Yrityksien kanssa on laadittu yritysesittelyvideot:

Alla linkit yritysten videoihin:

Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn
Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn
Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn
Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn
Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn

***

Hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa on laadittu karttaesite, jossa yritykset on asemoitu maastokarttaan sekä esitteessä on nostettu esille mukana olevien yritysten palvelut.

karttaesite

****

Hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa on laadittu Keurusseutu -esitteeseen aukeama yritysten palveluista:

Keurusselka-esitteesta

***

Multian ja Keuruun yrityksiä on mukana yritysryhmässä, jossa tavoitteena on on kehittää yritysten viestintää ja viestinnän yhteistyötä. Toimenpiteiden tarkoitus on tuoda maaseudulla sijaitsevien matkailuyritysten palvelut paremmin esille ja kasvattaa yritysten asiakaskuntaa. Hankkeessa on mukana 7 yritystä.

Yritysryhmän rahoittaa Vesuri -Leader -ryhmä.

Hankkeen hallinnoi: Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Hanke kestää 31.12.2020 saakka.

Hankkeesta lisätietoja antaa: suunnittelija Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 tai sähköpostilla: ritva.pohjoisvirta@keulink.

Hanke on päättynyt.

Kehittämisyhtiö Keulink Oy on saanut Keski-Suomen liitolta hankerahoitusta Elinvoimainen kasvu Keuruun seutukunnalla (EKSS) -hankkeeseen, joka osaltaan pyrkii Keuruun ja Multian alueen koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hankkeen tiivistetty sisältö: Hankkeen avulla autetaan Keuruun ja Multian yrityksiä kriisistä nousemiseen. Lisäksi tuetaan pienten alle 5 henkilöä työllistävien yritysten yrittäjien jaksamista. Hankkeen avulla luodaan yritysten palveluiden ja tuotteiden myymisen uusia tapoja, kuten esimerkiksi verkkokaupparatkaisuja. Lisäksi tavoitteena on löytää kolmelle yritykselle jatkaja. Toimenpiteisiin tulee osallistumaan vähintään 30 yritystä. Hankkeen tuotoksena syntyy Yritysten Kasvun portaat -toimintastrategia, joka jää Keulinkin käyttöön hankkeen päätyttyä. Toimintastrategia laaditaan yhdessä mm. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n ja Witas Oy:n kanssa.

Hankkeen ostopalveluja käytetään verkkokaupan rakentamiseksi 5000 euroa. Hankkeen kustannuksella tuetaan pienten yritysten jaksamista.

Hankkeelle on valittu projektipäälliköksi Sari Saarinen, joka aloittaa tehtävässään 4.5.2020.

Hankkeella on myös ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: Keski-Suomen liiton edustaja (rahoittaja), Multian kunnan ja Keuruun kaupungin edustaja, Keulink Oy:n tj Jukka Kentala, Keulinkin hallituksen edustajana pj Hannu Nuoranne, hankkeeseen osallistuvien yritysten edustaja sekä hankkeen hallinnoijana suunnittelija Ritva Pohjoisvirta.

Hanke päättyi 31.1.2021.

hankkeen Loppuraportti

Projektipäällikön yhteystiedot:
Sari Saarinen
sähköposti: sari.saarinen@keulink.fi
Puh. 040-647 5610

Hankkeen loppuraportti avautuu Loppuraportti

Kehittämisyhtiö Keulink Oy käynnisti Keski-Suomen ELY-keskuksen -rahoituksella teknologiateollisuuden aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on koota yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen teknologiateollisuuden ja siihen kytköksissä olevia yrityksiä.
Hankkeen kesto:
1.12.2019-30.9.2020, jonka aikana projektipäällikkö on palkattuna 4 kk:n ajan.
Hankkeen päätavoitteena on:
1. Aktivointihanke tukee teknologiateollisuusyritysten sekä toimialaan kytköksissä olevien yritysten teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy yritysryhmähanke tai useampi yritysryhmähanke liitteineen.
2. Alueelle syntyy vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja arvostusta sekä yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi työvoimatarpeeseen etsitään innovatiivisia käytännön ratkaisuja.
3. Syntyy yhteistyötä uusien toimijoiden välille.
Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita edistämällä maaseudun elinkeinojen monipuolistumista sekä luomalla edellytyksiä uudelle yrittäjyydelle. Hanke toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita painopistealueella ”Uudistuva yrittäjyys”.
Hankkeen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy.
Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön:
Jukka Valkonen
040-595 8711
jukka.valkonen@keulink.fi

Hankkeen Loppuraportti_-allekirjoitettu

Kehittämisyhtiö Keulink Oy sai Vesuri Leader -ryhmältä rahoitusta Ilmaston muutos – Keuruun seutukunnan tulevaisuus (Ilman muuta) -aktivointihankkeelle, jonka tavoitteena on valmistella alueen yritysten kanssa vähintään yksi yritysryhmähanke, joka voi selvittää ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyen mm.:

 1. sopeutumisen liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kokeiluja
 2. sopeutumiseen liittyviä tuotteiden vientimahdollisuuksia
 3. onko yrityksillä vientimahdollisuuksia esim. vesituotannon kautta

Lisäksi tämä aktivointihanke laatii Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n kanssa yritysryhmähankehakemuksen, sitouttaa mukaan lähtevät yritykset, laatii aiesopimukset ja muut mahdolliset tarvittavat asiapaperit.

Lisäksi tämä hanke käy keskustelut alueen eri toimijoiden kanssa mahdollisen ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen tähtäävän kehittämishankkeen tarpeista. Mikäli kehittämishanke nähdään tarpeelliseksi, hanke sitouttaa yhteistyökumppanit mukaan hankkeeseen. Hanke valmistellaan Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimesta, mikäli siihen nähdään tarvetta ja kumppaniverkosto sitoutuu hankkeeseen.

Tästä hankkeesta nousevan yritysryhmähankkeen kautta voidaan edistää minkä tahansa yrityksen kestävän kehityksen mukaisien uusien tuotteiden kehittämistä.

Hankkeen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön:

Reijo Himanen
puh. 040 542 5742
reijo.himanen@keulink.fi

PUUALALLE ELINVOIMAA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Hanke on päättynyt. Voit lukea hankkeen loppuraportin tästä: Loppuraportti

Hankkeesta antaa lisätietoja Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193

***

Arvoisa puualan yrittäjä,
sinä metsänhoidon ammattilainen, sinä polttopuiden valmistaja ja myyjä, sinä puukäsitöiden taitaja.

Oletko ajatellut kehittää uusia tuotteita tai osaamistasi?
Haluatko parantaa palvelujesi saatavuutta ja arvostustasi?
Oletko harkinnut yhteistyön kehittämistä muiden yritysten kanssa tai jopa verkostoitumista?
No, nyt kuulolla!

Keuruun seutukunnalla ja lähialueella on merkittävä määrä puualan yrityksiä sekä toimialaa palvelevia yrityksiä. Toimialalla on selvästi vielä käyttämättömiä laajentumisen, kehittämisen ja kasvun mahdollisuuksia, joita on syytä nostaa esille ja viedä eteenpäin.

Omien tuotteiden laajemman kehittelyn kautta esim. taantuma-ajan riski vähenee. Yritysten välistä verkottumista kannattaa lisätä ja toimialarajapinnan ylittäviä verkostoja on hyvä rakentaa entistä enemmän. On siis selkeä tarve koota yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen puualan yritykset sekä toimialaa palvelevat yritykset, jotka käyttävät raaka-aineena puuta muodossa tai toisessa sekä toimialaan kytköksessä olevat yritykset.

Tähän tarpeeseen Kehittämisyhtiö Keulink Oy on käynnistänyt Puualan aktivointihankkeen, jonka
tavoitteena on tukea puuyritysten sekä toimialaan kytköksissä olevien yritysten teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy vähintään yksi yritysryhmähanke, joka kehittää yrityksistä nousevia tarpeita. Toisena tavoitteena on synnyttää alueelle vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja arvostusta sekä yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi pyritään lisäämään toimijoiden välistä yhteistyötä.

Pitkän tähtäimen tavoitteita ovat mm. metsäpalveluyrittäjyyden kehittyminen ja puunjalostuksen kehittyminen sekä kisällipolun käynnistäminen.

Selvitämme metsänhoitoon, polttopuiden valmistukseen ja myyntiin sekä ”puukäsitöihin” erikoistuneiden yritysten kehitystarpeita ja -halukkuutta yrityskartoituksen avulla. Kerro siis rohkeasti, mitä tarpeita yritykselläsi on ja miten niitä voitaisiin edistää esim. useamman yrityksen kanssa yhteistyössä. Myös esiin nousevat ideat ovat tärkeitä kuulla!

Yrittäjä, ota rohkeasti yhteyttä hankkeen projektipäällikköön, ja sovi tapaaminen jo marras-joulukuulle! Asiat hoituvat myös puhelimitse.

Jouko Kekkonen
Projektipäällikkö/Puualan aktivointihanke
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Puhelin 040 6413097
jouko.kekkonen@keulink.fi

Kehittämisyhtiö Keulink Oy käynnisti Vesuri -ryhmä Leader -rahoituksella puualan aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on koota yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen puualan yrityksiä sekä toimialaa palvelevia yrityksiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat ne yritykset, jotka käyttävät raaka-aineena puuta muodossa tai toisessa sekä toimialaan kytköksessä olevat yritykset.

Hankkeen kesto: 1.11.2019-30.6.2020, jonka aikana projektipäällikkö on palkattuna 4 kk:n ajan.

Aktivointihankkeen tuloksena syntyy vähintään yksi yritysryhmähanke.
1. Aktivointihanke tukee puuyritysten sekä toimialaan kytköksissä olevien yritysten teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy vähintään yksi yritysryhmähanke liitteineen.
2. Alueelle syntyy vähintään yksi yritysten välinen verkosto tai useampia verkostoja, joilla on tahtotila lähteä kehittämään uusia tuotteita, osaamistaan, palveluiden saatavuutta ja arvostusta sekä yritysten välistä yhteistyötä.
3. Syntyy yhteistyötä uusien toimijoiden välille.
Aktivointihanke tekee tiivistä yhteistyötä tavoitteidensa saavuttamiseksi myös Metsäkeskuksen sekä Gradia Jämsän metsäopiston kanssa.

Hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Jouko Kekkonen puh. 040-641 3097 (jouko.kekkonen@keulink.fi).

Hanke on päättynyt. Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet.

***

Vekan kehittäminen (Verkkokaupan kehittäminen) -yritysryhmähanke on aloittanut. Keuruun ja Jämsänkosken yrityksiä on mukana yritysryhmähankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa verkkokauppaa. Tavoitteena on lisätä yrittäjien verkkokaupan ylläpidon ja kehittämisen osaamista.

Hankkeen toteutusaika on 01.08.2019 – 31.05.2020 ja siitä antaa lisätietoja suunnittelija Ritva Pohjoisvirta.

TAHDON  – Yhteiselle matkalle -aktivointihanke on päättynyt 14.2.2020. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille. Hankkeen Loppuraportti

Hankkeen tuloksina valmisteltiin Yritysten tiedottamisen kehittäminen -yritysryhmähanke sekä valmistelussa on vielä Hääpalveluiden kehittäminen yritysryhmähanke.

Hankkeen loppuraportti lisätään myöhemmin tälle sivulle.

***

TAHDON – Yhteiselle matkalle -aktivointihankkeessa on kaksi teemaa: hääpalvelut ja matkailun kehittäminen. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja hankkeen toteutusaika on 6 kk ajalla 15.6.2019 – 30.4.2020. Hankkeen tilaisuuksista ilmoitetaan mm. uutiskirjeissä ja hankkeen sivulla.

Tavoitteena on saada syntymään yritysryhmähankkeet tai -hankkeita sekä vetovoimaisten hääpalveluiden kokonaisuuden kehittämiseen että matkailun kehittämiseen. Matkailun vahvuuksia alueella voisi kehittää esimerkiksi hiljaisuuden kirkkotien tai esteettömän luontomatkailun teemojen ympärille. Yritysten välinen yhteistyö, uudet tuotteet, palveluiden paketointi ja viestinnän kehittäminen – tässä muutama esimerkki mahdollisuuksista, joita yritykset voivat yritysryhmähankkeen kautta lähteä tavoittelemaan.

Yrityskartoitus
Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehitystarpeita ja -halukkuutta yrityskartoituksen avulla. Kartoituksen kohteena ovat matkailuyritysten lisäksi juhlapalveluyritykset sekä muut yritykset, joiden palvelut voisivat liittyä hääteemaan. Parhaimmillaan yrityskartoituskeskustelu voi avata yrittäjälle ajatuksia, ideoita ja mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen. Yrityskartoitukseen voi osallistua kolmella tavalla: soittamalla, varaamalla tapaamisajan tai kertomalla yrityksen kehittämisen ajankohtaisista asioista sähköpostitse seuraavasti:
KERRO TAI KUVAILE LYHYESTI:
• Yrityksen toimiala
• Yrityksen palvelulupaus
• Yritysyhteistyö ja tärkeimmät kumppanit
• Markkinointi- ja viestintätilanne
• Yrityksen vahvuudet
• Yrityksen kehittämisen tarpeet (esim. tuotteet ja palvelut, markkinointi ja myynti, kansainvälistyminen, ympäristöasiat, vastuullisuus, henkilöstön ammatillinen kehittäminen yms.)

HANKKEEN TAVOITTEET:
Hääteema:
1. Saadaan sitoutettua hääteemaan ympärille koottavaan yritysryhmähankkeeseen yrityksiä ja julkisia toimijoita niin, että saadaan koottua yritysryhmähanke, joka lähtee kehittämään hääpalvelukokonaisuutta alueen yhdeksi vetonauloista.
2. Sovitaan mukaan lähtevien yritysten kanssa yritysryhmähankkeen sisältö: tavoite ja toimenpiteet, omarahoitukset ja hallinnoija ym. mahdolliset seikat.
3. Sitoutetaan mukaan lähtevät yritykset omarahoitusosuuden maksamiseen ja laaditaan tarvittavat asiapaperit.
Matkailusta meininkiä:
4. Saadaan sitoutettua ”Matkailusta meininkiä” teeman ympärille koottavaan yritysryhmähankkeeseen yrityksiä ja julkisia toimijoita niin, että saadaan koottua yritysryhmähanke, joka lähtee kehittämään matkailullisia vahvuuksia yhteisesti sovitun teeman ympärille, joka voi olla esim. hiljaisuuden kirkkotie.
5. Sovitaan mukaan lähtevien yritysten kanssa yritysryhmähankkeen sisältö: tavoite ja toimenpiteet, omarahoitukset ja hallinnoija ym. mahdolliset seikat.
6. Sitoutetaan mukaan lähtevät yritykset omarahoitusosuuden maksamiseen ja laaditaan tarvittavat asiapaperit.
Hankkeen tuloksena syntyy Keuruun seutukunnalle (mahdollisesti huomioiden mukaan myös lähikuntien yrityksiä ja toimijoita) yritysryhmähankkeet, jotka lähtevät:
1. kehittämään häätapahtumista alueen yhden vetovoimatekijän
2. kehittämään ”Matkailusta meininkiä” –teeman sisällä tapahtuvasta toiminnasta alueen yhden vetovoimatekijän.

HANKKEEN TOIMENPITEET:
1. Hanke kokoaa yhteen Keuruun seutukunnan ja lähialueen matkailuun, palvelualaan ja em toimialoihin kytköksissä olevia yrityksiä/toimijoita ja selvittää niiden halua lähteä mukaan yritysryhmähankkeeseen, joka lähtee kehittämään alueen häämatkailusta/matkailusta alueen vetovoimatekijän.
2. Hanke selvittää yrityskartoituksella yhteisiä markkinoinnillisia puutteita, osaamisvajeita, markkinoinnissa ja myynnissä tarvittavia kehittämisosioita sekä muita mahdollisia esiin nousevia kehittämisosioita sekä yhteistyön mahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisten ratkaisujen käyttövalmiuksiin ja mahdollisuuksiin.
3. Hanke kokoaa yritys- ja toimijaverkoston, jonka tahtotila on lähteä yhdessä kehittämään palvelukonseptia niin, että alueen palvelutarjonta kehittyy, alueen vetovoima lisääntyy, palveluiden tarjonta on entistä laajemmin saatavilla, myynnit kasvavat ja alueen työpaikat lisääntyvät.
4. Aktivointihanke tukee matkailu- ja palveluyritysten, toimijoiden sekä erillisten teemaverkostojen syntymistä Keuruun seutukunnalle ja lähialueille niin, että hankkeen tuotoksena syntyy yritysryhmähankesuunnitelma liitteineen. Yritysryhmähankesuunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomiota alueen yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen ja matkailulliseen vetovoimaan sekä tietoverkostoissa edistettäviin mahdollisuuksiin.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikenlaisten kehittämisideoiden ja -kysymysten merkeissä!

Satu Soutolahti, projektipäällikkö, p. 0443257385, satu.soutolahti@keulink.fi

Hanke on päättynyt.

Loppuraportti avautuu tästä: loppuraportti-allekirjoitettu

***

Keurusselän luoteisranta on alue, jolla on tällä hetkellä Keuruun seutukunnalla suurimmat potentiaaliset mahdollisuudet kasvuun. Alue sijaitsee kauniilla Keurusselän ranta-alueella, rauhallisessa ympäristössä muutaman kilometrin päässä Keuruun keskustasta. Viikinlahden yrityspuistossa toimii useita yrityksiä, mm. Lielahden autokeskus ja Hotelli-Ravintola Viikinhovi sekä monia pienyrityksiä. Lyhyen matkan päässä yritys-puistosta toimivat mm. Rantakartano Pöyhölä, Hotelli Keurusselkä sekä HT Laser. Nämä kaikki ovat hyviä esimerkkejä alueen vetovoiman kasvumahdollisuuksista.

Alueella sijaitsee myös Keuruun entinen varuskunta, jonka rakennukset ovat suunnitelleet merkittävät suomalaiset arkkitehdit Timo ja Tuomo Suomalainen. Rakennukset muodostavat sekä näyttävän, yhteneväisen että käytännöllisen, mutta suuresta rakennusmäärästä huolimatta kompaktin kokonaisuuden. Kasarmitilojen lisäksi varuskunnan mäellä on iso liikuntatalo, 320 paikkainen auditorio, runsaasti toimistotiloja sekä tilat terveydenhuollon ja ruokailujen järjestämiseen.

Varuskunnan mäen rakennukset yhdessä lähialueiden hotelli-, majoitus- ja ravintolatilojen sekä kaupungin liikuntapuiston kanssa tarjoavat mahdollisuudet vaativaankin koulutus- harjoitus- ja leiritoimintaan sekä liikunta- ja vapaa-ajan harrastetoimintaan. Alueen erilaiset harjoituskentät ja ympäröivä maasto soveltuvat hyvin erilaiseen harjoitustoimintaan, muun muassa pelastus- ja ajoharjoitteluun. Vieressä oleva vesistö soveltuu hyvin sisävesikoulutuksiin ja vesipelastusharjoitteluun.

Helmikuussa 2019 käynnistyneen puolen vuoden mittaisen VIILA -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on löytää alueen kasvumoottorina toimiva vastuullinen yrittäjä tai ryhmä, joka asiantuntevasti käynnistää uusia liiketoimintoja Keurusselän luoteisrannalla sekä kehittää alueen toimintaa. Liiketoimintaa pyritään käynnistämään erityisesti seuraaviin tuotealueisiin liittyen: Turvallisuus, kulttuuritoiminta, ajoneuvot ja logistiikka, luonto sekä erilaiset tapahtumat. Toki muihinkin tuotealueisiin liittyen pyritään käynnistämään toimintaa. Joitakin uusia liiketoimintoja onkin jo aloittanut, kuten sisäjousiammunta ja salibandytoiminta. Tulossa on muun muassa koiraleirejä.
VIILA -hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja rahoittajina Keski-Suomen ELY-keskus sekä paikallisia yrityksiä.

Hanke on päättynyt.

Hankkeen loppuraportti avautuu: loppuraportti


Maaseudun kehittäminen (MaKe) -hanke käynnistyi 1.11.2018. Hankkeen rahoittajana ovat Keski-Suomen ELY-keskus sekä Keuruun kaupunki; hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Hanke kestää 31.10.2019 saakka.

Hanke kohdistuu Keuruu-Multia-Petäjävesi-alueen maaseudun pienten yritysten ja maatilojen yritystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että maaseutuyrityksiin löytyy jatkossakin sellaisia elementtejä, jotka tukevat elinkeinotoiminnan kannattavuutta entisestään. On tärkeää, että alueen elinkeinot vahvistuvat ja monipuolistuvat, sekä houkuttelevat paikallisia nuoria jäämään yrittäjiksi tai työntekijöiksi seutukunnan yrityksiin.
Tärkeä osa toimintaa on sidosryhmäkontaktit sekä viestintä. Yhteistyötahoja ovat mm. K-S:n Ely-keskus, Keurusseudun ja Petäjäveden yrittäjät, Keski-Suomen liitto, erinäiset yritykset sekä muut kehityshankkeet. Viestintäkanavina toimivat mm. lehdistö, sähköiset viestimet sekä erilaiset yleisötilaisuudet.

Hanke on järjestänyt useita yleisötilaisuuksia, joissa tavoitteena on ollut yrittäjien kohtaaminen ja tiedottaminen. Tilaisuuksien aiheina ovat olleet mm. vaihtoehtoiset viljelymuodot (hampun ja tattarin sopimusviljely), aurinkoenergian mahdollisuudet ja yritysten kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen.

Erilaiset selvitystyöt kuuluvat myös hankkeen tehtäviin. Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa on kartoitettu mm. matkailuyrittämistä, tiedotusta sekä Green Care-toimintaa. Nuorten ja työvoiman aktivoimista alueelle on edistetty kahdessa rekrytointitapahtumassa.
Tiistaina 2.4.2019 hanke järjestää Petäjävedellä iltatilaisuuden matkailuyrittäjille, aiheena on tuotteistaminen ja palvelupaketointi. Huhtikuun aikana mahdollisesti järjestetään myös metsätapahtuma Multialla.
Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyy mm. hankkeen facebook-sivuilta.

Keuruun varuskunnasta kokonaisturvallisuuden koulutus- ja tapahtumakeskus

Keuruun entinen varuskunta-alue sijaitsee kauniilla Keurusselän ranta-alueella. Sijainti on upea Keurusselän ranta-alueella rauhallisessa ympäristössä. n. 7 km Keuruun keskustasta.

Erilaiset rakennukset muodostavat merkittävien suomalaisten arkkitehtien, Timo ja Tuomo Suomalaisen, suunnitteleman yhteneväisen kokonaisuuden. Varuskunta on sekä näyttävä että käytännöllinen, mutta suuresta rakennusmäärästään huolimatta kompakti kokonaisuus.

Palvelun YouTube toiminta edellyttää yksityisyysasetuksien muuttamista. For more details, please see our Tietosuojaseloste.
Hyväksyn

Alueella on kasarmi- ja toimistorakennusten lisäksi kuntotalo, 320-paikkainen auditorio ja valmiit tilat sekä terveydenhuollon että ruokailun järjestämiseen. Lisäksi rakennuksissa on runsaasti varastotiloja.

Alueella on erinomaiset mahdollisuudet vaativaankin koulutus, harjoitus- ja leiritoimintaan sekä liikunta –ja vapaa-ajan harrastetoimintaan.

Alueen erilaiset harjoituskentät ja ympäröivä maasto soveltuvat hyvin pelastusharjoituksiin ja -koulutuksiin sekä ajoharjoitteluun.

Vieressä oleva vesistö muodostaa erinomaisen ympäristön esimerkiksi vesipelastusharjoituksille ja –kursseille sekä muulle sisävesikoulutukselle.

Viikinlahden yrityspuisto on jo aloittanut alueella ja useat toimijat ovat esimerkkinä vetovoimasta.

Rahoitus:

Keuruun varuskunnasta kokonaisturvallisuuden koulutus- ja tapahtumakeskus –esiselvityshanke

Turvallisuus, tietotekniikka ja infrastruktuuri

Alueella ja rakennuksissa on valmiina monipuoliset turvallisuuteen ja nykyaikaiseen tiedonvälitykseen liittyvät tekniset ratkaisut

 • Kameravalvonta
 • Mahdollisuus asentaa verkkoon pienin kustannuksin kattava kameravalvonta valvomaan ulko- ja majoitustiloja
 • Valmius sisäiseen kulunvalvontajärjestelmään
 • Nopeat kuituyhteydet kolmelta eri toimijalta
 • Sisäinen tietoliikenneverkko alueen rakennuksissa

Alueen toimintaedellytyksiä kehitetään jatkuvasti. Kasarmirakennus on päivitetty nykyisten rakennuslupa- ja paloturvallisuussäännösten mukaisiksi.

 • Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jolla yhteys palokunnalle ja hätäkeskukseen
 • Kiinteistönhuollon valvontakeskus
 • Kaukolämpö, sähkö ja vesi etälukumittareineen

Kasarmi • 15 500 m2

Kasarmirakennuksessa on useita eri kokoisia majoitushuoneita/-tupia. Lisäksi rakennuksessa on useita eri kokoisia kokous- ja neuvottelutiloja.

Kasarmitilat soveltuvat osittain myös näyttely- ja kulttuuritoimintaan

Terveysasema • 680 m2

Tiloissa on toiminut varuskunnan terveysasema. Tilat ovat kahdessa kerroksessa. Hoitotilojen lisäksi rakennuksessa on useita toimistotiloja.

Terveysasema on osa kasarmirakennuskokonaisuutta.

Toimistotilat • 1 300 m2

Esikuntarakennuksessa useita eri kokoisia toimisto-, kokous- ja neuvottelutiloja. Myös kasarmirakennuksessa on vastaavia tiloja.

Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja kellarikerros.

Ruokala • 2 850 m2

Ruokalarakennus soveltuu monipuoliseen ravintolakäyttöön ja tila on helppo kalustaa nykyaikaisesti. Tiloissa on toiminut muonituskeskus ja sotilaskoti.

Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja kellarikerros.

Auditorio • 715 m2

Auditorioon/elokuvasaliin sopii yhteensä 320 henkeä. Tila soveltuu monipuolisten koulutus- ja seminaaritilaisuuksien järjestämiseen.

Lisäksi erilaiset yleisötilaisuudet, esim. elokuvat, konsertit ja näytelmät.

Kuntotalo • 3 600 m2

Kuntotalo ja sen vieressä oleva hiekkakenttä muodostavat vahvan kokonaisuuden liikuntatoiminnalle. Kuntotalossa on kahteen osaan jaettava sisäliikuntakenttä, kuntosali ja saunatilat.

 • Kaksi sisäliikuntakenttää (á 18,5 m x 60 m)
 • Tilat soveltuvat hienosti sisäurheilulajeille: lentopallo, koripallo, salibandy, futsal, sulkapallo, tennis, tikanheitto, darts, tanssi, jousiammunta yms.
 • Alakertaan rakennettavissa sisäammuntapaikat, esim. pistooli, ilmapistooli sekä ilmakivääri- ja jousiammunta
 • Kaksi isoa saunaa

Hiekkakenttä (kuntotalon vieressä)

 • Erinomainen ulkoliikuntapaikka ulkoseurapeleille, tiimiharjoituksille ja isonkin joukkueen ryhmäliikuntaan
 • Helposti rakennettavissa eri lajien mukaisia suorituspaikka. Esim. jousiammunta, petanque, beachvolley tai sulkapallo.

Harjoitus- ja harrastetoiminnan mahdollisuuksia

Varuskunta-alue tarjoaa Keski-Suomen parhaan, valmiin infrastruktuurin erittäin monipuolisille harjoitus- ja harrastetoiminnalle. Alueen rakennukset täydentävät mahdollisuudet monipuoliseen, näihin liittyviin liiketoimintoihin. Maa- ja vesialueita on käytössä todella runsaasti.

Keuruun kaupungin liikuntapuisto ja luontopolut ovat välittömässä läheisyydessä.

Piha-alueet

 • Mahdollisuus toteuttaa eläinkoulutus- ja eläinharrastetoimintaa, erityisesti koirien koulutus- ja harjoittelu
 • Mahdollisuus toteuttaa katukorisharjoittelua ja –turnauksia
 • Mahdollisuus rakentaa minigolf- ja frisbeegolf-rata
 • Mahdollisuus asuntoautojen sekä –vaunujen pysäköinnille ja säilytykselle

Räjäytysharjoittelualue

 • Varuskunta-alueen läheisyydessä on alue, jossa voidaan toteuttaa pienimuotoisia räjäytyksiä, esim. panostajakoulutukseen liittyen

Ampumarata-alue

 • Ampumaharjoittelu ja –kilpailut eri tyyppisille aseille
 • Alueella viisi valmista rataa, haulikkorata suunnitteilla
 • Myös liikkuvaan maaliin ammuntamahdollisuus

Moottoriurheilu- ja ajoharjoittelualueet

 • Harjoitusalueen tiestö ja maasto soveltuvat hyvin erilaisten maastoajoneuvojen testaukseen ja esittelyyn
 • Ralliautojen testaus, rallit
 • Ajokoulutus, liukkaan kelin ajoharjoittelu

Ranta/Vesistö

 • Vesipelastusharjoittelu sekä muu sisävesistökoulutus (kesä/talvi)
 • Kalastuskoulutus ja –kilpailut (kesä/talvi)
 • Soutukilpailut
 • Melontakoulutukset ja -tapahtumat
 • Koirien vesikoulutustoiminta

Hanke on päättynyt. Keurusselkä satamat ja reitit -hanke toteutettiin 31.7.2018 – 14.10.2019. Lämmin kiitos kaikille suunnitteluun ja ideointiin osallistuneille!

Hankkeen tehtävänä oli selvittää ja luoda kokonaiskuvaa Keurusselän alueen satamista ja reiteistä. Hankkeessa laadittiin suunnitelmia satamien ja reittien kehittämisen osalta sekä muutamien hankesuunnitelmaan valittujen kohteiden kehittämisen osalta. Yhdistävänä tekijänä laadituissa suunnitelmissa on luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisen mahdollisuudet.

Voit tutustua hankkeessa laadittuihin kehittämissuunnitelmiin tästä:

Kaivoslahden linnustokunnostuksen suunnitelma

Keurusselän kraatterimatkailun kehittämissuunnitelma

Nyyssänniemen leirintäalueen kehittämissuunnitelma

Keurusselän alueen luontoreitti ja taukopaikkaverkoston kehittämissuunnitelma

Kolhon ja Ukonselän alueen palveluiden ja reittien kehittämissuunnitelma

Mäntän kulttuuri ja taidekytkökset

Vanhan Keuruun kulttuuritapahtumien kehittämissuunnitelma

LOPPURAPORTTI Keurusselkä satamat ja reitit

***

Hankkeen päätavoitteet:
1. Saadaan testattua 6 yhteisesti valittua reittiä oppilastyönä.
2. Saadaan toteutettua yleissuunnitelma Mäntän ja Keuruun satamaan.
3. Toteutetaan toimintasuunnitelmatasoiset selvitykset valituille alueille Mäntässä ja Keuruulla.
4. Saattaa olemassa olevat ja uudet reitit mobiilisti saataville sekä koko Keurusselän kattavalle yhteiselle kartalle.
5. Saadaan käynnistymään vähintään yksi yritysryhmähanke.

Keuruun kehittämiskohteet
1. Yleissuunnitelma Keuruun Ahtolan satamaan
2. Toimintasuunnitelmatasoiset kehittämissuunnitelmat
a. Nyyssänniemen alue
b. Keuruun kirjastorannan ja Tervan alue
c. Vanhan Keuruun alueen kehittäminen kulttuuritapahtumien alueeksi, markkinointiyhteistyö
d. Ketvellahden lintuvesikunnostus ja Keuruun keskustan melontareitin kehittäminen
e. Retkeily-, vene- ja melontareittien taukopaikat, toteutetaan myöhemmin muualta haettavalla rahoituksella 5 kohdetta

Mäntän kehittämiskohteet
1. Yleissuunnitelma Mäntän satamaan (Myllyranta)
2. Toimintasuunnitelmatasoiset kehittämissuunnitelmat
a. Kolhon reitti ja Ukonselän alue, palveluiden ja reittien kehittäminen
b. Mäntän kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja historiakohteet ja reitit kytketään toteutettaviin reitteihin
c. Mäntänvuoren ulkoilualueen kehittäminen
d. Keurusselän ”kraaterikeskuksen” kehittäminen yhteisesti Keuruun kanssa (muinaiskraaterin tuotteistus ja opasteet kuntien rajalla)

Hankkeessa pidettiin kaksi avointa ideointitilaisuutta, Keuruulla 6.9.2018 ja Mäntässä 24.9.2018

Ideointi_tulokset_Keuruu060918

Ideointi_tulokset_Mänttä240918_2

Matkalla Suomen sydämessä -hanke

Suomen Sydän sykkii lämpimästi niin kesällä kuin talvellakin. Mänttä-Vilppulan, Juupajoen, Ruoveden, Virtain, Keuruun, Jämsän ja Oriveden matkailuyritysten laaja tarjonta sekä vesistöjen kirjoma upea luonto antavat lomamatkaan ja lyhyeenkin vierailuun monia houkuttelevia mahdollisuuksia. Täällä nauttii olostaan niin kulttuurin kuin luonto­elämystenkin ystävä!

Olemme koonneet hyvän määrän matkailutarjontaamme tähän esitteeseen kolmena erilaisena pakettina. Niistä näet vaivattomasti alueemme monet kulttuuri­ ja taide­kohteet, luonto­ ja maaseutumatkailumme parhaat palat sekä kattavan joukon maistuvien ruokien ja moni­puolisen majoituksen tarjoajia. Yhdistele vapaasti ja luo oma ainutkertainen matkasi Suomen Sydämeen!
Esite avautuu tästä…

Hankesuunnitelma avautuu tästä.

Keuruun seutukunnalta mukana olevat yritykset:
Annulin putiikki & Tiltaltti Shop
Ahtolan satama
Keurusharjun loma-asunnot
Vanhan Keuruun alue
Kinkamon pirtti
Pappilan taverna & Pappilan pidot
Iso kirja ry
Camping Nyyssänniemi

Lisätiedot
Anni Inkiläinen
matkailukoordinaattori
Taidekaupunki-info / MW-Kehitys Oy
Seppälän puistotie 2
35800 Mänttä
puh. 044 300 2345
anni.inkilainen@manttavilppula.fi

Hyödynnä hanketta ja ota yhteyttä!
p. 041-544 2193 Ritva Pohjoisvirta
p. 0400 314 190 Leila Piippa

Digijohtajaksi -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen mikro-ja pk-yritysten digitalisaation johtamista, osaamista ja työhyvinvointia.

Hanke tuo yritysten johtajille edelläkävijäyritysten menestystarinat, hankkeeseen osallistuvien toimijoiden johtamisen osaamisen ja uusimman tutkimustiedon. Tavoitteena on toisaalta innostaa, tukea ja rakentaa luottamusta sellaisille yrityksille, jotka eivät vielä ole vielä hyödyntäneet juuri ollenkaan digitalisaation mahdollisuuksia ja toisaalta tukea jo digitalisaation aloittaneita yrityksiä tuottavuuden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Hankkeessa keskitytään erityisesti digitalisaation tuomiin vaatimuksiin ja muutoksiin liiketoiminnassa, johtamisessa ja henkilöstön osaamisessa ja työhyvinvoinnin johtamisessa. Digitalisaatio on haastanut nykyisen liiketoimintamallin, se edellyttää kokonaan uudenlaista johtajuutta ja johtamisen käytäntöjä. Se vaatii myös henkilöstöltä uudenlaisen ajattelutavan omaksumista, muutosvalmiuksia ja digiosaamisen hyödyntämistä aktiivisesti omassa työssään.

Hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on alueen pk-yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen. Lisäksi pidemmän aikavälin tavoitteena on, että parantuneen kilpailukyvyn lisäksi Keski-Suomi tunnetaan hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin sekä kehittyneen digiosaamisen maakuntana.

Hankkeen esittely löytyy tästä.

Yhteystiedot:
Katja Järvelä, projektipäällikkö
Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä -hanke (ESR)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Taulumäentie 45,
PL 472, 40101 Jyväskylä
gsm 040 341 6425
katja.jarvela@jao.fi   www.jao.fi

Hyödynnä hanketta yrityksesi kehittämiseksi. Ota yhteyttä:
Ritva Pohjoisvirta puh. 041-544 2193 tai
Leila Piippa puh. 0400 314 190